Q La nostra targeta regal55,00 € ( 2 persones ) IVA incl.
Per activar la targeta regal, caldrà fer-ne integrament el pagament previ.

PERQUÈ NO FER UN REGAL ?
Potser als teus pares els hi agradaria ...
Potser aquells amics que els agrada el bon menjar ...
*
Regala sensacions !!!

55,00 € ( 2 personas ) IVA incl.
Para activar la tarjeta regalo, habrá que hacer previamente el pago integro.

¿PORQUÈ NO HACER UN REGALO?
Quizá a tus padres les gustaria ...
Quizá a aquellos amigos que les gusta el buen comer ...
*
Regala sensaciones !!!
55,00 € ( 2 people ) VAT incl.
In order to activate the gift card, it's necessary to pay in advance.

WHY NOT A GIFT?
Perhaps your parents would like ...
Perhaps those friends who like good food ...
*
Give away sensations !!!

Targeta regal per a dues persones del menú especial CanFrai-Q maridat amb la millor selecció de vins del nostre Restaurant.

El preu inclou l'IVA, i podrà gaudir-lo de dilluns a diumenge en els horaris habituals del nostre establiment prèvia reserva al correu electrònic gerencia.canfrai@gmail.com on rebrà resposta amb el codi de referència i la informació necessària per tal d'activar la seva targeta regal.

El periode de validesa d'aquesta targeta és de sis mesos des de la data de compra. Un cop feta la reserva, només es podrà anular o modificar amb un mínim de 48 hores abans de dur-se a terme.

Tarjeta regalo para dos personas del menú especial CanFrai-Q maridado con la mejor selección de vinos de nuestro restaurante.

El precio incluye el IVA y podrá disfrutarlo de lunes a domingo en los horarios habituales de nuestro establecimiento previa reserva al correo electrónico gerencia.canfrai@gmail.com donde recibirá respuesta con el código de referencia y la información necesaria para activar su tarjeta regalo.

El periodo de validez de esta tarjeta es de seis meses desde la fecha de compra. Una vez hecha la reserva, sólo se podrá cancelar o modificar con un mínimo de 48 horas de antelación.

Gift card for two special menu CanFrai-Q paired with the best selection of wines from our restaurant.

The price includes VAT and you could enjoy it from monday to sunday at the usual hours of our restaurant. You have to book in advance sending an email to gerencia.canfrai@gmail.com. We resend to you the reference code and the necessary information in order to activate your gift card.

The period of validity of this card is six months from the date of purchase. Once the reservation is made, you can only cancel or modify with a minimum of 48 hours in advance.