ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

  
 
 
Καρμική & Ψυχολογική Ανάλυση Προσωπικού Γενέθλιου Ωροσκοπίου
 
  • ‘Διόρθωση’ ώρας γέννησης.
  • Προσδιορισμός Δημιουργικών Κατευθύνσεων
  • Προσδιορισμός Εξελικτικών Επιλογών τρέχουσας ενσάρκωσης.
 

(Απαιτείται η συμπλήρωση και η αποστολή των στοιχείων που θα βρείτε εδώ)

 

 

 
Διαδικασία για καρμική & ψυχολογική ανάλυση προσωπικού γενέθλιου ωροσκοπίου
  • Μετά την συμπλήρωση και την αποστολή των στοιχείων που ζητούνται στον παραπάνω σύνδεσμο, ο συντονιστής κάνει την διόρθωση της ώρας γέννησης ώστε να είναι ακριβής σε λεπτά και δευτερόλεπτα
  • Ο συντονιστής χρησιμοποιεί τα βιογραφικά στοιχεία που σας ζητήθηκαν να στείλετε και εντοπίζει με ακρίβειο ενός λεπτού της ώρας την ακριβή ώρα γέννησης και καταστρώνει τον γενέθλιο αστρολογικό χάρτη (γενέθλιο ωροσκόπιο)
  • Μετά με ένα e-mail ή ένα sms ειδοποιήστε ώστε να ορίσετε μία ημέρα και ώρα για ένα ραντεβού με τον συντονιστή
  • Το ραντεβού διαρκεί από 1 έως 3 ώρες.
  • Όλες οι αναλύσεις, οι συμβουλές και οι προβλέψεις που θα σας δοθούν προφορικά από τον συντονιστή, θα ηχογραφηθούν και θα σας δωθούν στο τέλος της συνάντησης σε CD, ώστε να είναι διαθέσιμες για να τις ακούσετε πάλι όποτε το επιθυμείτε.

 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές, ότι η καρμική και ψυχολογική ανάλυση του ωροσκοπίου σας και των ειδικών σημειοδοσιών(χαρακτηριστικών) του, προκύπτει από την μακροχρόνια εμπειρία του συντονιστή και την ικανότητά του να μπορεί να αποσυμβολίζει και να ερμηνεύει έννοιες κλειδιά των συμβολισμών του γενέθλιου χάρτη σας. Δεν χρησιμοποιούνται προπαρασκευασμένες και τυποποιημένες αόριστες ερμηνείες που δίδονται από κάποιο εμπορικό πρόγραμμα Η/Υ.

 

Η καρμική αστρολογία με τις ψυχολογικές ερμηνείες και υποδείξεις που προσφέρει μπορεί να σας ανακατευθύνει με επιτυχία σε διαθέσιμες και ελεύθερες από εμπόδια δρόμους-επιλογές στην ζωή σας.

 

Το γενέθλιο ωροσκόπιο ενός ατόμου δεν είναι απλά ένα πλαίσιο ζωής που περιέχει μόνον απαγορεύσεις και υποχρεώσεις, αντίθετα αξιοποιείται σαν σχεδιάγραμμα ψυχολογικής δομής η οποία διαμορφώθηκε από τις προσωπικές επιλογές του ατόμου στο ιστορικό της εξέλιξής του μέσα από όλες τις προηγούμενες ενσαρκώσεις του.

 

Επίσης το ατομικό γενέθλιο ωροσκόπιο περιέχει εργαλεία και υποδείξεις για εξομάλυνση στοιχείων ενδοψυχικών συγκρούσεων και για επιτυχημένες επιλογές και διαχείριση των συνθηκών και περιστάσεων της καθημερινότητας αλλά και των μακροπρόθεσμων προοπτικών της ζωής.