Evernote

Evernote je nástroj slúžiaci na zapisovanie a ukladanie poznámok rôzneho druhu. Funguje na všetkých platformách - dá sa používať priamo zo stránky evernote.com vo webovom prehliadači, existuje ako aplikácia do mobilu i PC. Evernote poskytuje zapisovanie klasickým spôsobom, ale i ručne, nahrávanie zvukových záznamov, upravovanie snímok obrazovky či fotografií. Jednotlivé poznámky sa ukladajú do poznámkových blokov, roztriediť si ich môžeme aj použitím tagov. Upravovanie fotografií, snímok, atď. funguje cez rozširujúcu aplikáciu Skitch, ktorú do mobilného zariadenia musíme samostatne sťahovať, na PC verzii som sa ale k funkcii dostala jednoducho kliknutím na Annotate, źiadne ďalšie sťahovanie nebolo potrebné. Zaujímavá je rozširujúca aplikácia do prehliadača, vďaka ktorej sa dajú urobiť snímky obrazovky. Aj keď si obrazovku môžeme aj len klasicky zosnímať, nástroj je natoľko inteligentný, že vie vybrať a zosnímať špeciálne len článok, prípadne ho aj zjednoduší.
Požiadavky:
OP Windows alebo MAC, webový prehliadač (v prípade webovej verzie), 93,9 MB voľnej pamäti
+
automatická synchronizácia všetkých verzií Evernote, ktoré používame
mnohé možnosti zápisu
mnohé možnosti editácie
jednoduchosť
-
niektoré funkcie sú prístupné len pre platiacich používateľov (napr. prezentovanie)
niekedy synchronizácia dlhšie trvá

Comments