O projektu

Projekt: „Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP“ předpokládá navázání užší spolupráce mezi pedagogickými pracovníky mateřských škol, základních škol, pracovníky poradenských zařízení, rodiči a samotnými dětmi při přípravě budoucích školáků se SVP na vzdělávání v běžných základních školách.

Inovativnost projektu vychází z myšlenky využít při přípravě těchto dětí metodu diferenciace a umožnit těmto dětem zapojit se do kolektivu jiných dětí z běžných mateřských škola a kolektivu prvňáčku z běžných základních škol.

Projekt je tak v souladu s Národním akčním plánem inkluzivního vzdělávání, ve kterém je jako hlavní cíl uvedeno: „Zvýšit míru inkluzivního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému“.

Dosažení všech výstupů projektu, o nichž je podrobněji pojednáno v sekci Cíle projektu, je podmíněno zodpovědným přístupem k řízení projektu. Z tohoto důvodu byla dne 02. 09. 2013, od 16:00 do 19:00 uspořádána první schůzka realizačního týmu v tomto složení: Mgr. Košťálová Martina – ředitelka školy; PhDr. Bartoň Aleš – manažer projektu; Ing. Klimešová Petra – finanční manažer; Bečvářová Michaela – asistent projektu; Doležalová Adéla – účetní projektu.

Cílem porady bylo správně nastavit projektové aktivity, eliminovat možná rizika a rozdělit si úkoly. 

Další porady jsou plánovány dle aktuálních potřeb, minimálně však 1x za měsíc. Zatím byly uskutečněny tyto porady (02. 09. 2013, 03. 09. 2013, 02. 10. 2013, 27. 11. 2013, 30. 12. 2013, 30. 01. 2014, 28. 02. 2014, 28. 03. 2014, 28. 4. 2014, 26. 5. 2014, 12. 6. 2014), 07. 07. 2014,14. 07. 2014, 19. 08. 2014, 22. 08. 2014.
Aktuální datum a čas

Nejnovější zprávy

 • Závěrečné zhodnocení V rámci projektu „Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP“ se  navázala  užší spolupráce mezi pedagogickými pracovníky mateřských škol, základních škol, pracovníky poradenských zařízení, rodiči a samotnými dětmi při přípravě budoucích školáků se SVP na vzdělávání v běžných základních školách. Inovativnost projektu vycházela z myšlenky využít při přípravě těchto dětí metodu diferenciace a umožnit těmto dětem zapojit se do kolektivu jiných dětí z běžných mateřských škola a kolektivu prvňáčku z běžných základních škol. Cílem projektu byla podpora speciálních metod a forem vzdělávání u dětí se SVP MŠS posledního ročníku předškolní přípravy a jejich plynulý přestup do běžných ZŠ. Cíle projektu byly naplněny. V rámci projektu bylo vytvořeno 120 výukových program, E-learning a inovovaný ŠVP „My se máme rádi, my ...
  Přidáno v 27. 3. 2015 1:13, autor: projekt SVP
 • Výstup projektu - inovovaný ŠVP MŠS Zde ke stažení inovovaný ŠVP pro MŠS
  Přidáno v 26. 3. 2015 5:07, autor: projekt SVP
 • Nápadník Publikace Nápadník pro rozvoj dovedností dítěte předškolního a mladšího školního věku ke stažení ve formátu .pdf zde
  Přidáno v 16. 12. 2014 6:50, autor: projekt SVP
 • Výstupy projektu k 31. 08. 2014 byly vytvořeny všechny výstupy projektu, v současné době probíhá jejich nahrávání a formátování do CMUM, jehož úpravu můžete průběžně sledovat na: http://projektsvp.cz/mum/MUM.swfK 30. 10. 2014 je plánováno tištěné vydání Námětníku Příkladů dobré praxe.
  Přidáno v 2. 9. 2014 7:40, autor: projekt SVP
 • Pozvánka na poradu tvůrců multimediálního učebního materiálu Datum konání:          25. 07. 2014, od 13:00 Místo konání:            Základní škola a Mateřská škola Strakonice, Plánkova 430 Více informací v přiložené pozvánce
  Přidáno v 22. 7. 2014 3:09, autor: projekt SVP
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 32 Zobrazit více »

Comments