Hem

Sverige i tiden är ett astrologiskt samarbetsprojekt där vem som helst som är intresserad och har de nödvändiga kvalifikationerna kan vara med och bidra. Avsikten är att astrologiskt studera historiska och nutida händelser i Sverige och därmed belysa den mundana astrologins användbarhet, metoder och giltighet.

Resultatet av samarbetet redovisas och samlas fortlöpande i resonemang och artiklar här på projektets hemsida. Verksamheten är samtidigt kopplad till Galaktiska Gondolens Astrologi-Forum

Intresserade kan - via inlägg på forumet - bidra till den här hemsidans uppbyggnad och utveckling. Där finns också möjlighet att vara med och diskutera Sveriges horoskop (se kategorin Sverige i tiden - ett astrologiprojekt).

Auktoriserad projektdeltagare blir man genom aktivt deltagande i tillräcklig omfattning. Projektsamordnare är Mats Bergman (Epost).


Välkommen att vara med!