Matematyczna spuścizna po starożytnych


Główne cele projektu:
  1. Pogłębienie wiedzy o odkryciach i dokonaniach matematyków starożytnych;
  2. Rozwijanie umiejętności stosowania programu GeoGebra do dowodzenie twierdzeń oraz ilustracji problemów matematycznych;
  3. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji;
  4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
  5. Poznanie nowych narzędzi oraz doskonalenie umiejętności stosowania TIK.
Realizatorzy:
Uczniowie klas: Ia, Ic, II a oraz III g Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie pod kierunkiem nauczycielki matematyki - Joanny Osio
Comments