Informacijska pismenost

Informacijska pismenost je sposobnost da se definiraju informacijske potrebe, pretraže, vrednuju i koriste informacije iz različitih izvora.

Informacijski pismena osoba:

  • Sposobna je prepoznati informacijsku potrebu i identificirati je.
  • Može djelotvorno i efikasno koristiti različite resurse i strategije istraživanja.
  • Zna kritički vrednovati informacije.
  • Može učinkovito koriste te iste informacije.
Informacijska pismenost i knjižnica

U razvijanju i učenju informacijske pismenosti knjižnica igra jako važnu ulogu u kojoj je:

Učenje aktivan proces prijenosa znanja i sposobnosti, ne samo sadržaj;
Priprema za cjeloživotono učenje;
Uspješna suradnja knjižnjičara i učitelja.


Knjižničar - stručnjak koji sudjeluje u komunikacijskom procesu između autora ili njegovog rada i korisnika usluga knjižnice.
Osoba koja može pronaći i organizirati informacije, te se u njihovu prezentiratciju uključiti kao nastavnik.
Informacijski je pismena.Comments