Strona główna“Szkoła Humanitarna” to roczny projekt edukacyjny, który w roku szkolnym 2013/2014 jest elementem większego projektu realizowanego pod nazwą:
 "Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności"
    W ramach projektu będziemy prowadzić zajęcia z zakresu edukacji globalnej na różnych przedmiotach oraz realizować projekt
 Rośnij zdrowo z PLONem 
          poświęcony prawu i dostępowi do żywności. 

Naszym celem jest:
  • zwiększenie wiedzy na temat globalnych współzależności, na przykładzie tematów takich jak: dostęp do żywności, pomoc humanitarna, prawo do wody czy prawo do edukacji;
  • podniesienia wiedzy na temat globalnego wymiaru sytuacji i problemów, które dotykają nas codziennie, ukazanie nowej perspektywy, która opisuje rzeczywistość nie tylko z poziomu lokalnego, ale stara się zrozumieć świat i mechanizmy nim rządzące w wymiarze globalnym;
  • wyposażenie w wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym;
  • kształtowanie u młodzieży postaw odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Południa. 
Przyjęte cele, determinacja, ciekawe pomysły oraz chęć do pracy pozwolą zdobyć nam tytuł SZKOŁY HUMANITARNEJ.