Ovaj sajt je namenjen učenicima „Tehničke škole“ obrazovnog profila
 
                                 Tehničar za kompjutersko upravljanje“.
 
 
Cilj sajta je da učenicima olakša savlađivanje gradiva iz predmeta 
        
         Projektovanje tehnoloških sistema i
 Programiranje za kompjuterski upravljane mašine“.