Strona główna

Witamy na stronie poświęconej Projektowi
"Opracowanie pierwszej doustnej, pediatrycznej formulacji farmaceutyczej zawierającej analog karbapenemu"
 
fot. M. Czerniewicz
 
Na zdjęciu od lewej: dr Judyta Cielecka-Piontek (opiekun projektu), Aleksandra Mania, dr Marek Milewski*, dr Anna Krause*,
Magdalena Paczkowska (kierownik projektu), dr Przemysław Zalewski, mgr Stefan Małycha*
 
* PozLab, Centrum Badawczo-Rozwojowe