Geometrija


1.  Evklidska geometrija - priprave na MMO
   
                Skozi evklidsko ravnino

                Avtor: Milan Mitrović
    Knjiga o evklidski geometriji ravnine in hkrati priročnik za pripravo na Mednarodno                matematično olimpijado (MMO).
        -  730 strani
        -  719 slik
        -  340 izrekov
        -  247 zgledov
        -  419 rešenih nalog (od tega 28 z MMO)
        -  172 zgodovinskih pripomb


          2.   Projektivna geometrija

                Projektivna geometrija

                Avtor: Milan Mitrović
                 DMFA-založništvo
  • Pojmi: afinost, dualnost, elacija, elipsa, Gergonneova točka , harmonična četverka, hiperbola, homologija, inverzija, involucija, kolineacija, mnogoterost, parabola, perspektivnosti, polarnost, projektivnost, stožnica, šop premic
  • Izreki: Brianchonov, Cevin, Desarguesov, Menelajev, Steinerjev, Pappusov, Pascalov, Steinerjev, Seydewitzev
  • Geometrije: absolutna, afina, eliptična, evklidska, hiperbolična, nedesarguesova, neevklidske, psevdoevklidska, projektivna, sintetična


3.  Hiperbolična geometrija


 Koper 2015

 Ljubljana 2016
Znanje ni blago!

Vse slike so narejene s programom: GCLC

Komentarji in pripombe