Úvod

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:

http://crz.gov.sk/index.php?ID=490586&l=sk


http://www.asfeu.sk  
Európsky sociálny fond 

------------------------
Comments