• Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla dalyvauja
   neformaliojo ugdymo veiklos "IT projektų vadybos akademija" įgyvendinime pagal projektą "Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (PaTInKA)" , kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. 
   Projektą vykdo asociacija "Viešieji interneto prieigos taškai" (VIPT).


   Projekto dalyviai -  
   4-9 klasės mokiniai,
   mokytoja N. Urbonavičienė.  

   Projekto tikslas - sudaryti sąlygas jaunam žmogui labiau pažinti ir atskleisti savo asmenybę per informacinių technologijų projektų parengimą bei aktyvių mokymosi metodų bei šiuolaikinių priemonių panaudojimą.

   Dalyvaudami projekte, mokiniai mokysis 
   įsitraukti į vietos bendruomenės aplinką,
   toje aplinkoje ieškoti idėjų, jas atrinkti,
   planuoti veiklas, laiką, išteklius,
   užduotis atlikti dirbant komandoje,
   pasiskirstyti vaidmenimis, 
   pažinti savo komandinius bei lyderiavimo vaidmenis.


   „Projektų vadyba ir komandinis darbas (mokiniams)“ 
   grupės Nr. 1.1.3.18-04


2014-2017 m.,  Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla