תכנית צפון מערב העיר (תא/3700)

תכנית מתאר לצפון מערב העיר - תא/3700
שטח התכנית: כ-2000 דונם
מס'  יח"ד: כ-12000 (מתוכן כ-2000 לדיור בר השגה)הדמיה: קולקר-קולקר אפשטיין 


התכנית של עמותת "אין לי עיר אחרת" למתחם
אדריכלות: גודוביץ אדריכלים

כתבות:שכונות סמוכות: