תכנית צפון מערב העיר (תא/3700)

תכנית מתאר לצפון מערב העיר - תא/3700
שטח התכנית: כ-2000 דונם
מס'  יח"ד: כ-12000 (מתוכן כ-2000 לדיור בר השגה)


קרקע בתולית, נובמבר 2016הדמיה: קולקר-קולקר אפשטיין 


התכנית של עמותת "אין לי עיר אחרת" למתחם
אדריכלות: גודוביץ אדריכלים
שכונות סמוכות:
נובמבר 2016


כתבות:


03/06/16    כתבה
23/05/16    היטלי השבחה

19/07/15    מגרש ב-28 מ'
02/04/15    כתבה

31/08/14    כתבה
30/05/14    כתבה


19/09/12    כתבה
18/09/12    כתבה
06/08/12    כתבה
18/04/12    כתבה
16/04/12    כתבה
09/04/12    כתבה

15/05/11    תכנית חדשה
16/01/11    התנגדות לתכנית

29/07/10    מדוע מתעכבת התכנית