Actualiteit‎ > ‎

Gezocht: leden voor de 'Adviesraad Sociaal Domein' te Vught

Geplaatst 11 apr. 2017 04:50 door Redactie SOOV
Voor de Adviesraad Sociaal Domein te Vught worden leden gezocht. 
De adviesraad voor het Sociaal Domein in de gemeente Vught adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen die over samenleven in Vught gaan. Focus ligt op de lokale invulling van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. De Adviesraad bestaat uit 10 leden.

Ieder lid van de adviesraad draagt vanuit de eigen achtergrond bij aan het opstellen van adviezen aan de gemeente
Ieder lid neemt deel aan de vergaderingen van de adviesraad en onderhoudt contacten met burgers die gebruik maken van de diensten van de gemeente op het sociaal domein.
In het verlengde van de bijeenkomsten van de adviesraad (zo’n 10 keer per jaar) nemen leden van de adviesraad deel aan thema-werkgroepen, houden overleg met organisaties en verenigingen, en wonen informatiebijeenkomsten (lokaal, regionaal, landelijk) bij. 

Nadere informatie over de adviesraad is te vinden op de website van de gemeente Vught. 
Contact met de adviesraad kan via e-mail: wmo.adviesraad.vught@gmail.com