Actualiteit‎ > ‎

Advies over keukentafelgesprekken

Geplaatst 30 apr. 2018 08:51 door Redactie SOOV   [ 30 apr. 2018 09:03 bijgewerkt ]
Op basis van signalen van onafhankelijke cliëntondersteuners van KBO Vught en van Ouderen Samen, heeft de Adviesraad Sociaal Domein Vught  onderzoek gedaan naar de mate waarin ouderen die een beroep doen op de WMO, gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Hieruit blijkt dat in de eerste 4 maanden van dit jaar slechts twee keer gebruik is gemaakt van deze cliëntondersteuning. En in beide gevallen heeft de gemeente cliënten bij het maken van een afspraak voor een keukentafelgesprek niet geattendeerd op deze mogelijkheid. In beide gevallen is het een Vrijwillige Ouderen Adviseur geweest die hen hierop heeft gewezen. Dit is bevestigd in gesprekken met de besturen van beide ouderenorganisaties.

In zijn brief van 24 april j.l. geeft de Adviesraad Sociaal Domein Vught ongevraagd advies aan het college van B&W van de gemeente Vught over het bevorderen van de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning bij de keukentafelgesprekken die burgers van Vught voeren met klantmanagers van Wegwijs+, nadat zij een melding hebben gedaan waarin ze een beroep doen op de WMO.

Ċ
Redactie SOOV,
30 apr. 2018 08:51