ANBI

Op deze pagina vindt u alle relevante gegevens met betrekking tot onze ANBI status, waarmee wij voldoen aan de publicatieplicht van de Belastingdienst.

Algemeen
  • RSIN: 854632840
  • Rechtsvorm: stichting
  • Statutaire naam: Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught
  • Statutaire zetel: Heunpark 3234, 5261 WD Vught
  • Bankrekening: NL16 ABNA 0487 4540 81

Contactgegevens
  • Secretariaat: Heunpark 3234, 5261 WD Vught
  • Telefoonnummer: 073 - 657.37.27
  • Internetadres: www.soov.nl
  • E-mailadres: Secretariaat

Doelstelling
Doel is het bieden van hulp aan senioren in Vught, wanneer zij problemen hebben in hun contacten met de gemeente over de WMO, de Wet Langdurige Zorg of de Participatiewet.

Beleid en verantwoording
Beleid en verantwoording van de stichting zijn vastgesteld in Jaarverslag SOOV 2016 en Beleidsplan SOOV 2017-2018.  

Jaarrekening
Baten en lasten zijn vastgelegd in de Jaarrekening 2016 (toegevoegd als onderdeel van het Jaarverslag SOOV 2016). 

Ċ
Redactie SOOV,
3 mei 2017 14:53
Ċ
Redactie SOOV,
2 mei 2017 14:36