ANBI

Op deze pagina vindt u alle relevante gegevens met betrekking tot onze ANBI status, waarmee wij voldoen aan de publicatieplicht van de Belastingdienst.

Algemeen

  • RSIN: 854632840
  • Rechtsvorm: stichting
  • Statutaire naam: Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught
  • Statutaire zetel: Heunpark 3234, 5261 WD Vught
  • Bankrekening: NL16 ABNA 0487 4540 81

Contactgegevens

  • Secretariaat: Heunpark 3234, 5261 WD Vught
  • Telefoonnummer: 073 - 657.37.27
  • Internetadres: www.soov.nl
  • E-mailadres: Secretariaat

Doelstelling

Doel is het bieden van hulp aan senioren in Vught, wanneer zij problemen hebben in hun contacten met de gemeente over de WMO, de Wet Langdurige Zorg of de Participatiewet.

Beleid en verantwoording

Beleid en verantwoording van de stichting zijn vastgesteld in