Ombudsman SOOV

Dhr. Ben BrandsWaarnemend Ombudsman voor Ouderen te Vught

In 2013 is in Vught het plan ontstaan een Ombudsman voor ouderen in het leven te roepen. Initiatiefnemers van een onpartijdige klachtenbehandelaar c.q. ombudsman waren George Blom (1936-2015) en Anne Pepers (voorzitter KBO). In 2014 is de eerste Ombudsman voor Ouderen aangesteld in de persoon van mevrouw Marjolein Kuperus. De stichting werd opgericht en kreeg vorm onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, mevrouw Yolande Kuin.

Sedert enige tijd is mevr. Kuperus wegens ziekte niet in de positie om haar werkzaamheden als ombudsman effectief te kunnen invullen. Daarom heeft het bestuur van de SOOV in overleg met haar besloten tijdelijk – voor de duur van de afwezigheid van mevr. Kuperus – een waarnemend ombudsman aan te stellen in de persoon van de heer Ben Brands.

De stichting heeft als doel het bieden van hulp aan senioren in Vught, wanneer zij problemen hebben in hun contacten met de gemeente over de WMO, de Wet Langdurige Zorg of de Participatiewet. De stichting maakt het werk van de Ombudsman mogelijk en bevordert ook anderszins de belangen van senioren bij hun contacten met overheden en instanties. Zij doet dat samen met verwante organisaties. De Ombudsman en de bestuurders van de stichting doen hun werk vrijwillig en belangeloos.