Stichting

In 2013 is in Vught het plan ontstaan een Ombudsman voor ouderen in het leven te roepen. Initiatiefnemers van een onpartijdige klachtenbehandelaar c.q. ombudsman waren George Blom (1936-2015) en Anne Pepers (voorzitter KBO). In 2014 is de eerste Ombudsman voor Ouderen aangesteld in de persoon van mevrouw Marjolein Kuperus. De stichting werd opgericht en kreeg vorm onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, mevrouw Yolande Kuin.

De stichting heeft als doel het bieden van hulp aan senioren in Vught, wanneer zij problemen hebben in hun contacten met de gemeente over de WMO, de Wet Langdurige Zorg of de Participatiewet. De stichting maakt het werk van de Ombudsman mogelijk en bevordert ook anderszins de belangen van senioren bij hun contacten met overheden en instanties. Zij doet dat samen met verwante organisaties. De Ombudsman en de bestuurders van de stichting doen hun werk vrijwillig en belangeloos.

George Blom (1936-2015) - oprichter SOOV
De heer George Blom voorzag dat met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning vanaf 2015 de ondersteuning en begeleiding aan huis van ouderen niet zonder problemen zou verlopen. Daarin heeft hij gelijk gekregen. De ombudsman voor senioren was en is nodig in Vught.