PLG project

Pilots voor de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen

Professionalisering is essentieel voor de versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Samenwerking tussen docenten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van deze professionalisering. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stimuleert daarom het samenwerken van docenten in ‘professionele leergemeenschappen’ (PLGs). In dit project verstaan we onder PLG: een groep docenten van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, die onder begeleiding van externe deskundigen samenwerken aan verbetering van hun eigen vakonderwijs of aan een voor hun onderwijs relevant probleem.
Het PLG-project is eind 2013 gestart en loopt tot eind 2017. Aan het project nemen in totaal 22 professionele leergemeenschappen uit het hele land deel. De deelnemende docenten en begeleider(s) komen op regelmatige basis bijeen om te werken aan hun doelen, zoals het ontwikkelen van lesmateriaal voor een bepaald vak vanwege nieuwe exameneisen, of het onderzoeken hoe moderne ICT-middelen kunnen worden ingezet bij differentiatie. Alle PLGs krijgen begeleiding vanuit een universitaire lerarenopleiding, meestal in samenwerking met  een hogeschool. Meer informatie over elke PLG vindt u hier.

Gedurende de looptijd van het project wordt onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het werken in PLGs op de professionele ontwikkeling van docenten. Daarnaast is het onderzoek gericht op de vraag welke factoren de professionele ontwikkeling van docenten in PLGs beïnvloeden. Onderzoekers van de Universiteit Twente voeren voor dit project het landelijke onderzoek uit. Elke professionele leergemeenschap voert aanvullend onderzoek uit naar de PLG-specifieke effecten. Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via het contactformulier.