Welkom

Het PLG project
 
Pilots voor de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen

Professionalisering is essentieel voor de versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Samenwerking tussen docenten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van deze professionalisering. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stimuleert daarom het samenwerken van docenten in ‘professionele leergemeenschappen’ (PLGs). In dit project verstaan we onder PLG:

  • Een groep docenten van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs
  • die onder begeleiding van externe deskundigen
  • samenwerken aan verbetering van hun eigen vakonderwijs of aan een voor hun onderwijs relevant probleem. Lees verder.


Nieuws

Dinsdag 13 december jl. heeft de jaarlijkse landelijke PLG-begeleiders bijeenkomst plaatsgevonden. Na de opening en een presentatie over de meest recente onderzoeksresultaten vanuit de UT, discussieerden de PLG-begeleiders in groepen over kennisdeling en duurzaamheid vanuit hun PLG’s naar de scholen van de deelnemende docenten. Vervolgens presenteerden zij hun posters. Vooraf was gevraagd om de poster niet alleen te richten op aanpak en opbrengsten, maar ook op kennisdeling (bijv. in de scholen van individuele deelnemers, maar ook publicaties, workshops, e.d.) en duurzaamheid. Lees verder.


De 22 PLGs

In totaal doen 22 PLGs mee aan het project. De thema's variëren van het ontwerpen van lesmateriaal tot het verder ontwikkelen van de professionele houding, bijvoorbeeld door middel van de lesson study aanpak.
Hier vind je meer informatie over elke PLG.
 
Onderzoek naar PLGs

  

Onderzoekers van de Universiteit Twente zijn verantwoordelijk voor het overkoepelende onderzoek binnen dit project. Zij doen onderzoek naar de volgende vragen:

1) Wat zijn de effecten van het deelnemen in professionele leergemeenschappen op de professionele ontwikkeling van docenten?


2) Welke factoren beïnvloeden de professionele ontwikkeling van docenten in professionele leergemeenschappen? Lees verder.