Welkom

Het PLG project
 
Pilots voor de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen

Professionalisering is essentieel voor de versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Samenwerking tussen docenten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van deze professionalisering. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stimuleert daarom het samenwerken van docenten in ‘professionele leergemeenschappen’ (PLGs). In dit project verstaan we onder PLG:

  • Een groep docenten van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs
  • die onder begeleiding van externe deskundigen
  • samenwerken aan verbetering van hun eigen vakonderwijs of aan een voor hun onderwijs relevant probleem. Lees verder.


Nieuws

Op 15 oktober 2015 vond in Amersfoort de derde landelijke bijeenkomst over het PLG-project plaats. Onderzoekers en begeleiders van de aan het project deelnemende PLGs wisselenden ervaringen met elkaar uit. Na een inleiding door Jeroen Koffijberg (OCW) vertelde Rilana Prenger (Universiteit Twente) over de stand van zaken wat betreft het overkoepelende onderzoek. Daarna konden de PLG-betrokkenen discussiëren over welke aandachtspunten uit het onderzoek voor hen herkenbaar waren, waar we tijdens de posterpresentaties van de individuele PLGs verder op in zijn gegaan. Bovendien presenteerde Kitty Leuverink over de PLG Docentonderzoek die zij begeleidt met Rian Aarts (Tilburg University) en presenteerde Joop van der Schee over de PLG Aardrijkskunde – Hogere Denkvaardigheden (Universiteit Utrecht). Lees verder.


De 23 PLGs

In totaal doen 23 PLGs mee aan het project. De thema's variëren van het ontwerpen van lesmateriaal tot het verder ontwikkelen van de professionele houding, bijvoorbeeld door middel van de lesson study aanpak.
Hier vind je meer informatie over elke PLG.
 
Onderzoek naar PLGs

  

Onderzoekers van de Universiteit Twente zijn verantwoordelijk voor het overkoepelende onderzoek binnen dit project. Zij doen onderzoek naar de volgende vragen:

1) Wat zijn de effecten van het deelnemen in professionele leergemeenschappen op de professionele ontwikkeling van docenten?


2) Welke factoren beïnvloeden de professionele ontwikkeling van docenten in professionele leergemeenschappen? Lees verder.