Welkom

projecthealing is een onderdeel van www.enerstra.nl    


Heeft U het gevoel dat alles op rolletjes loopt en haast vanzelf lijkt te gaan?
Is er naast dat er hard gewerkt wordt, ook voldoende rust in het bedrijf, zodat veranderingen kunnen beklijven?
Reageert U adequaat op ontwikkelingen in de markt?


OF.......
- zijn er teveel plannen?
-teveel reorganisaties in te korte tijd?
-teveel druk op de medewerkers (stress)?
-is er sprake van 'krommunicatie' ofwel misverstanden?
-zijn er 'remmmende krachten' waardoor ingezette veranderingen niet duurzaam zijn?
-zijn er vaak tegenvallers?
-blijven rendement en resultaten achter?

-is er een hoog ziekteverzuim?
-moet u te vaak brandjes blussen?
-is er gewoon weinig tijd of weinig energie?

DAN IS HET TIJD OM NAAR DE LEVENSENERGIE IN UW ORGANISATIE TE KIJKEN!
Comments