Welcome‎ > ‎Vasko Popa‎ > ‎

Zaboravan broj

Zaboravan broj

Bio jednom jedan broj
Čist i okrugao kao sunce
Ali sam mnogo sam

Počeo je da računa sa sobom

Delio se množio
Oduzimao se sabirao
I uvek ostajao sam

Prestao je da računa sa sobom
I zaključao se u svoju okruglu
I sunčanu čistotu

Napolju su ostali usijani
Tragovi njegovog računanja

Počeli su da se jure po mraku
Da se dele kad se množe
Da se oduzimaju kad se sabiraju

Onako kako se to u mraku već radi

I nije bilo nikog da ga zamoli
Da tragove zaustavi
I da ih izbriše


A Forgetful Number

Once upon a time there was a number
Pure and round like the sun
But alone very much alone

It began to reckon with itself

It divided multiplied itself
It subtracted added itself
And remained always alone

It stopped reckoning with itself
And shut itself up in its round
And sunny purity

Outside were left the fiery
Traces of its reckoning

They began to chase each other through the dark
To divide when they should have multiplied themselves
To subtract when they should have added themselves

That's what happens in the dark

And there was no one to ask it
To stop the traces
And to rub them out.


(Translated by Anne Pennington)


Forgetful Number

Once upon a time there was a number
Pure and round like the sun
But it was lonely very lonely

It started to calculate itself

It divided multiplied itself
Subtracted and added Itself
But it always remained alone

It stopped calculating
And shut itself up
In its round sunlit purity

The glowing tracks of its calculations remained outside

They began to chase each other in the dark
To divide themselves while multiplying
To subtract themselves while adding

That's how things go in the dark

And there was no one to ask it
To stop its tracks
And erase them

(Translated by Morton Marcus)Bookmark and Share
Comments