Welcome‎ > ‎Meša Selimović‎ > ‎

Prijateljstvo

Prijateljstvo

.....Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve
drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može
da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas
Ne mogu da mu kažem : budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem,
biću ti prijatelj.

Ali, bilo ovako ili onako, u njegovo prijateljstvo
nisam mogao sumnjati. Zavolio sam ga, znam po tome
što mi je postao potreban, što nisam zamjerio
ničemu ma šta da je rekao ili učinio, i što mi je sve njegovo
postalo važno.

Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba
objašnjavati ni tražiti joj razloge.
Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom
pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti
u moj život. Pitao sam ga jednom, kako to da je baš meni
poklonio svoje prijateljstvo.
Prijateljstvo se ne bira, ono biva ko zna zbog čega kao ljubav...


A ništa ja nisam poklonio tebi
već sebi...
Paul Klee - The Friendship

Friendship

...I just understood, that is friendship, the love for someone. Everything
else may deceive this can not. Everything else can
get away and leave us waste, this can not, because it depends on us.
I cannot say to him: be my friend. But I can say,
I shall be your friend.

Be it this way or that, the friendship of his
I could not doubt. I got fond of him, I know it because
he became necessary to me; because I haven't taken amiss
anything, whatever he has said or done, and because everything of his
got important to me.

The love is perhaps the only thing in the world one doesn't need
to explain, or search for it's reasons.
Still, I am doing that, if only to mention again
this man who brought so much joy
to my life. I asked him once, how come that it was me
that he presented his friendship to.
One does not choose the friendship, it happens who knows why like love..

And I presented nothing to you
but to myself...

(Translated by Slobodan Cekic)Comments