Welcome‎ > ‎Branko Miljković‎ > ‎

Poeziju će svi pisati

Ossip Zadkine - La fuite, 1951

Poeziju će svi pisati

san je davna i zaboravljena istina
koju više niko ne ume da proveri
sada tuđina peva ko more i zabrinutost
istok je zapadno od zapada lažno kretanje je
najbrže
sada pevaju mudrost i ptice moje zapuštene
bolesti
cvet između pepela i mirisa
oni koji odbijaju da prežive ljubav
i ljubavnici koji vraćaju vreme unazad
vrt čije mirise zemlja ne prepoznaje
i zemlja koja ostaje verna smrti
jer svet ovaj suncu nije jedina briga

ali jednoga dana
tamo gde je bilo srce stajaće sunce
i neće biti u ljudskom govoru takvih reči
kojih će se pesma odreći
poeziju će svi pisati
istina će prisustvovati u svim rečima
na mestima gde je pesma najlepša
onaj koji je prvi zapevao povući će se
prepuštajući pesmu drugima
ja prihvatam veliku misao budućih poetika:
jedan nesrećan čovek ne može biti pesnik
ja primam na sebe osudu propevale gomile:
KO NE UME DA SLUŠA PESMU SLUŠAĆE OLUJU

ali:

HOĆE LI SLOBODA UMETI DA PEVA
KAO ŠTO SU SUŽNJI PEVALI O NJOJ


Everyone Will Write Poetry

dream is an ancient and forgotten truth
that no one can verify anymore
foreign lands are singing now as sea and worries
east is west from the west, false movement is the fastest
now wisdom and birds of my forsaken disease are singing
flower between ash and a smell
those who refuse to survive love
and lovers turning back time
garden whose smells earth doesn't recognize
and soil that stays faithful to the fire
because this world isn't Sun's only concern

but one day
where heart was Sun will stand
and human speech will no longer have words
which poem would deny
Everyone will write poetry
truth will exist in all the words
in the places where poem is the most beautiful
the one who started it first will retreat
leaving poem to the others
I accept the great thought of future poets:
one unhappy man can not be a poet
I accept the judgment of the singing crowd:
THOSE WHO CAN NOT STAND THE SONG SHALL LISTEN TO THE STORM

but:

WILL FREEDOM ITSELF SING
AS SLAVES HAVE SUNG OF IT


(Translated by Aleksandra Milanović)


Comments