LLENGÜES ESTRANGERES

Una de les línies del projecte educatiu és la de potenciar l'aprenenatge de les llengües des d'una òptica globalitzadora. A l'escola, a part del català i el castellà, s'aprenent com a llengües estrangeres, l'anglès i el francés.

A part com a activitats extraescolars, i complementant el projecte educatiu, es treballen també, l'anglès, el francés i addicionalment s'incorpora l'alemany.

Educació Infantil

Voramar fa anglès des de P3. A l'Educació Infantil es desenvolupa una metodologia, dissenyada per a l'aprenentatge de la llengues en les edats més primerenques per tal de facilitar desenvolupar les capacitats bàsiques a través de l'escolta i del joc adequats a l'edat de l'alumne.

Una de les classes d'anglès, es fa desdobladament per tal d'afavorir un aprenentatge més personalitzat.

Educació Primària

El Pla experimental de llengües estrangeres a l’etapa de l’Educació Primària que ha permès la incorporació de la llengua anglesa en altres matèries. A  tercer i quart de primària els alumnes fan les tres hores d’anglès de la matèria, una d’elles desdoblada, una de coneixement del medi (Science) i dues de plàstica (Arts and Craft), fent una immersió de 6 hores a la setmana. A cicle superior, l’alumnat fa les tres hores de la matèria, una d’elles desdoblada i cinc hores de ciències i medi. En total fan una immersió de 8 hores a la setmana. També al llarg de la primària una de les classes es desdoblada i a partir de cicle superior, es compta amb el suport d'un auxiliar de conversa nadiu.

Plataforma Edmodo

La plataforma Edmodo, es una eina que funciona a través d'Internet i que posa en relació alumnes de cicle superior de Primària de l'Escola amb alumnes d'una escola de Chicago.

Edmodo proporciona de forma fàcil mecanismes d’aprenentatge de  la llengua anglesa que faciliten el compartir entre professorat i alumnat de diferents països.

Educació Secundària

A  Secundària realitzen les tres hores de la matèria, una d’elles desdoblada, matèries optatives en anglès i l’educació física. Així mateix s’incorpora el Francès com a segona llengua estrangera.

Responent també al Projecte Educatiu de Centre i en el marc de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, es desenvolupa el Pla integral de llengües estrangeres a l’etapa de la Secundària. Aquest projecte que ha estat aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, té com a objectiu donar continuïtat a l’ESO del Projecte de llengües estrangeres desenvolupat a la Primària i en concret:

-Introduir i per tal de donar continuïtat al treball fet a l’etapa d’Educació Primària, de forma gradual i progressiva la llengua anglesa en altres àrees curriculars.

-Potenciar la competència de parlar i conversar introduint recursos que ho afavoreixin.

-Potenciar que els alumnes facin exàmens certificadors del coneixement de les llengües.

A partir de primer d'ESO, s'introduiex el Francés com a segona llengua estrangera obligatòria, realitzant-se tres hores de francés a la setmana.

L'auxiliar de conversa

En el marc del projecte de llengües estrangeres, l'escola disposa d'un auxiliar de conversa nadiu que treballa en el desenvolupament de la competència de la parla en llengüa anglesa.

Preparació per als exàmens de la Cambridge English Language Assessment

La nostra escola té el reconeixement de centre preparador de la Cambridge English Language Assessment de la Universitat de Cambridge.

La bona experiència en de Voramar en la preparació d’alumnes per als exàmens certificadors de la competència en llengua anglesa d’acord al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengues (MCER), ha comportat aquest reconeixement.

Amb aquesta distinció facilitem a l’alumnat la certificació del coneixement de la llengua anglesa d’acord a l’esmentat marc de referència.  Els certificats de la Cambridge English Language tenen reconeixement a tot el mon i són acceptats per un gran nombre d’organitzacions internacionals (universitats, empreses,administracions,...).

L'escola presenta els seus alumnes en acabar l'ESO, als exàmens del FC (First Certificate) i del (PET) en anglès i del DELF en francés.

La English Culture Week

l'English Culture Week, és un projecte de col.laboració entre Voramar i Home to Home dirigit a l'alumnat d'ESO, pel qual aquests fan una estada d'una setmana a Anglaterra i en famílies treballant un projecte acadèmic sobre un tema concret i preparat des de l'escola.

Podeu trobar més informació en el següent vincle: English Culture Week

El blog

A continuació us deixem un vincle al blog de l'escola del Projecte PILE (Pla Integral de Llengües Estrangeres) de l'ESO on es recullen alguns dels treballs i activitats que es desenvolupen en l'aprenentatge de la llengua Anglesa a la Secundària: Blog PILE