INTRODUCCIÓ

https://sites.google.com/site/projectesestrangereslleida/1-erasmus-plus/erasmus+logo_mic.jpg

Web Counters

ERASMUS PLUS és el programa de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. Tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2020 i comporta un increment significatiu dels fons destinats al desenvolupament del coneixement i les habilitats.

El programa és la resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d'una estratègia coordinada per al creixement i l'ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l'educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l'adquisició de noves habilitats i l'increment de les perspectives laborals.

  • Acció clau 1 (KA1) - Oportunitats de formació per a individus, dins i fora la UE: estudi i formació, pràctiques, desenvolupament docent i professional i activitats no formals per a joves, com voluntariat. Els europeus tindran l'opció d'estudiar, formar-se o ensenyar en institucions d'educació superior d'arreu del món, i els estudiants i professionals no-europeus tindran més oportunitats per estudiar, ensenyar i aprendre a Europa.
  • Acció clau 2 (KA2) - Cooperació institucional entre institucions educatives, organitzacions per la joventut, empreses, autoritats locals i regionals i ONGs, per promoure el desenvolupament i la implementació de pràctiques innovadores en educació, formació, activitats per a joves, i per promoure l'ocupabilitat, la creativitat i l'emprenedoria.
  • Acció clau 3 (KA3) - Suport a la reforma de les polítiques dels Estats Membres i a la cooperació amb països de fora de la Unió Europea. Aquest suport comporta la posada en pràctica d'eines de transparència, la realització d'estudis transnacionals i el suport a plans d'acció específics com el de Bolonya (ensenyament superior) i el de Copenhaguen (ensenyament i formació professionals).


Creat per Laura Gabernet Foix i Estefania Pedrós Mas