Projecte 4: La Terra, un lloc per a viure

Què te la terra? Viatjarem al seu interior i coneixerem les diferents capes i els materials que la formen

I, a més, ...observarem l’exterior de la terra, i conèixerem la capa que l’envolta: l’atmosfera


Comments