IMPULSEM LA LECTURA a l'Institut Joan Solà

Benvingut tothom a l'espai del Projecte ILEC del nostre Institut!

Aquí hi volem encabir informacions i aportacions diverses sobre les actuacions que anem tirant endavant per fomentar i incentivar la lectura a la nostra vida, ja siguem alumnes, professorat, famílies...

Com podreu llegir en alguns dels enllaços que adjuntem, la lectura és la porta per millorar en molts aspectes personals. Volem que tothom ens n'aprofitem!

Per això, el nostre Institut s'ha implicat en el Projecte Impuls a la Lectura (ILEC). Així, augmentem la lectura a les aules i fora d'elles, millorem la formació del professorat en la gestió d'activitats de lectura i proposem iniciatives per afavorir la lectura en qualsevol situació.

Les pàgines principals que hi trobareu aquí enllaçades són:

Bloc del Comitè Lector d'alumnes de l'Institut, amb recomanacions i iniciatives que l'alumnat membre ens fa. Les Estones de lectura: Comentaris i imatges de la seva aplicació al centre. El nostre objectiu és implantar-les a tota l'ESO.   Materials interessants relacionats amb la lectura (recomanats des de les formacions ILEC fetes al centre)
 El lloc web oficial del Departament d'Ensenyament que informa sobre el projecte ILEC  Altres iniciatives per la millora de l'hàbit lector que es vagin desenvolupant