Primers éssers vius colonitzadors del medi terrestre

Al mar la vida va seguir evolucionant. Part dels organismes van evolucionar i els hi va apareixer una espina dorsal, aletes i brànquies per respirar. Així van aparèixer els peixos, els vertebrats més antics del planeta terra.
 
Un pas fonamental per a la diversificació dels éssers vius va ser la colonització del medi terrestre. Els éssers vius autòtrofs que hem vist fins ara, es a dir, els que fan fotosíntesis, que són les algues, es van diversificar progressivament al llarg del temps però encara estan lligades avui en dia al seu medi original, l’aigua. El registre fòssil del Silúric-Devonià  inferior, mostren un canvi significatiu en el tipus d’éssers vius que vivien en aquells temps llunyans; apareixen uns éssers vius amb unes noves característiques, que són semblants a les que avui presenten les plantes que torbem al nostre planeta Terra. La colonització de les plantes del medi terrestre i la seva posterior diversificació va ser molt important ja que va modificar el medi terrestre existent i va permetre formar els ecosistemes que ara coneixem.
 
Ens trobem al silúric, fa 440 milions d'anys. El medi terrestre presentava grans dificultats com per que els organismes s’adaptessin a ell, era bàsicament sec. L’atmosfera que hi havia era molt seca i sense humitat. Les algues que habitaven als mars i oceans obtenien amb molta facilitat tot el que necessitaven com els nutrients, la humitat, la llum solar per fer fotosíntesis... En canvi, una planta que hagués de sobreviure al medi terrestre hauria de desenvolupar unes estructures més rígides i uns mecanismes més específics i complicats per tal de poder aconseguir tots els recursos que necessita.

Les primeres plantes que van viure a medis terrestres ho van fer vivint a prop de l’aigua, entre el món terrestre i l’aquàtic. Però per poder considerar una planta terrestre ha de poder reproduir-se totalment en aquest medi i aquestes plantes encara no podien fer-ho.

Certes semblances entre les algues verdes(1) actuals i les plantes terrestres actuals donen suport a la hipòtesis de que un grup d’algues verdes es va diversificar en les plantes terrestres. Aquestes es van separar aviat en dos grans línees evolutives: els briòfits(2), que son les plantes que no presenten vasos conductors, i les que si que en presentaven. Les primeres s’adapten a la quantitat d’aigua disponible, es a dir, si hi havia aigua vivien de forma normal però en el cas contrari, detenien pràcticament tot el seu metabolisme fins a que es presentessin unes condicions favorables altra vegada. Les que presenten vasos conductors poden regular el seu grau d’humitat interna. Per fer això han hagut de adaptar-se desenvolupant sistemes per evitar la pèrdua d’aigua, agafar-la del sòl, i transportar aquesta aigua i els nutrients i els productes de la fotosíntesi per tot el cos del vegetal.

Les plantes vasculars són les que han tingut més èxit evolutivament ja que són les que més han colonitzat el medi i les que més s’han diversificat. Tot això va ser gràcies a les noves tècniques evolutives que posteriorment es van desenvolupar: les llavors i les flors. Sembla ser que els fongs van ajudar molt a les plantes en la dominació del medi terrestre, ja que en trobem molts en les arrels de molts fòssils. Com ara, hi ha una simbiosi entre un fongs i plantes, les micorizes(3), que probablement, com ara, ajudaven a les plantes a agafar nutrients don no arribaven les arrels d’aquestes.

Amb la extensió de les plantes pel medi terrestre, van sorgir els primers animals invertebrats terrestres, encara que van ser els artròpodes els que millor es van adaptar al medi. Els primers artròpodes que van trepitjar el sòl de la Terra van ser probablement animals segmentats amb un bon sistema de locomoció. En uns primers moments van seguir a prop de la costa, però amb el temps es van anar allunyant de ella, on no hi havia perills per a aquests i tenien abundància d’aliments.(4)

Els vertebrats van aparèixer més tard al medi terrestre. Els primers en fer-ho van ser els amfibis. Aquests van aparèixer al devonià fa un 400 milions d’anys. Eren semblants als actuals però amb un cap semblants als primitius peixos ossis, dels quals procedien. Aquells peixos, els  Crosopterigios, presentaven els ossos de les seves aletes units al cos, permetin-los així recolzar-se en elles. Es probable que aquests peixos visquessin en llacunes que es dessecaven constantment, per la qual cosa van desenvolupar primitius pulmons que els van permetre respirar fora del medi aquàtic. Més tard les seves aletes es van convertir en extremitats que els permetien desplaçar-se per terra. Així van aparèixer els primers animals vertebrats terrestres, els primitius amfibis.

      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)                                                       http://www3.unileon.es/personal/wwdbvmgg/practicasconsusfotos/practica6sola/fotosdelapractica6sola/briofitos/briofitos/musgos.jpg
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subpáginas (1): Crosopterigios
Comments