Projecte


El projecte Casa Domòtica es realitza dins del marc de la convocatòria de Projectes d'Innovació Docent publicada per l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de la UPC. Es tracta d'un projecte conjunt entre les Matèries Optatives de Visual i Plàstica, i Tecnologia de 4t d'ESO i es va iniciar al curs acadèmic 2012-13.

L'objectiu d'aquest projecte és treballar els continguts d'aquestes dues matèries de forma aplicada i materialitzar els conceptes teòrics en un projecte que resulti motivador per a l'alumnat.

El projecte final és, doncs, un repte competencial on es posen en pràctica tots els coneixements adquirits durant la realització de diferents continguts de les matèries de Visual i Plàstica, d'una banda, i, d'altra, de Tecnologia.

A l'àrea de Visual i Plàstica cal destacar l'ús de les noves tecnologies (disseny assistit per ordinador, realitat augmentada, etc.), així com els càlculs d'escales i de geometria descriptiva i l'estudi d'aspectes relacionats amb l'ergonomia, distribució d'espai i la psicologia dels colors per a la realització d'ambients.

A l'àrea de Tecnologia, s'han treballat aspectes relacionats amb al càlcul, disseny i simulació de circuits electrònics, les instal·lacions elèctriques i domòtiques de l'habitatge, i la programació de microcontroladors i aplicacions mòbils. 
Projecte d'innovació Docent 2011

"Plataforma Docent per a l’Aprenentatge d’Electrònica Analògica per a Estudiants de Batxillerat i de Grau”.