ปี 2558‎ > ‎

สาขาวิชาการตลาด

ระดับ ปวส.
1. MK-5803001 โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้านอาหารตามสั่งป้านี
2. MK-5803002  โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้านขายของชำป้าสายันต์
3. MK-5803003 โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้านข้าวขาหมูเจ๊พร บางบอน5
4. MK-5803004  โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้านตัดเสื้อ
5. MK-5803005  โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้าน R&K SHOP
6. MK-5803006  โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้านหมูจุ่ม
7. MK-5803007  โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้านเครื่องเขียน
8. MK-5803008 โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้านสืบชัยวัสดุภัณฑ์
9. MK-5803009  โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้านขายของชำ คุณประเสริฐ จันทร์ทรัพย์
10. MK-5803010 โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้านนวดสมุนไพร
11. MK-5803011  โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้านช๊อปของถูก 20 บาท
12. MK-5803012  โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้านสนุกเกอร์ ไวไวอ้อมใหญ่
13. MK-5803013 โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้านช่างเบิร์ดพระราม 2
14. MK-5803014 บริการจัดกิกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจร้านตัดผมชาย
15. MK-5803015 การบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจร้านเจ๊จูของชำ
16. MK-5803016  โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้เพื่อการส่งออก
17. MK-5803017 การบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจร้านเสริมสวย “แอปเปิ้ล SALON
18. MK-5803018  ก้าวต่อไป บริษัท รูฟทีมเมทัลชีท
19. MK-5803019  บูรณาการ ร้านค้าปลีก “คุณยายเล็ก”
20. MK-5803020  ร้านน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ
21. MK-5803021 พัฒนาร้านอะไหล่ท่าจีน
22. MK-5803022  บูรณาการ “แฮปปี้มินิมาร์ท”
23. MK-5803023  โครงการบริการทางการตลาดแบบบูรณาการร้านตัดผมทัศน์บาร์เบอร์
24. MK-5803024  โครงการบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการร้านป้าแดงไก่ย่าง & หมูปิ้ง
25. MK-5803025 ร้านขายรองเท้า (รองเท้าฟรุ้งฟริ้ง)
26. MK-5803026 บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจร้านเพลินบุรี
27. MK-5803027 การจัดการร้านเชิงบูรณาการร้านคุณจำเริญ นพแก้ว จำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปทุชนิด
28. MK-5803028  บูรณาการร้านเจ๊วันส้มตำ-ปลาเผา-ไก่ย่าง
29. MK-5803029  บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการของร้านขายยานภัสสร ฟาร์มาซี
30. MK-5803030 บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการของร้านเสริมสวยป้าใหญ่
31. MK-5803031  บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจ “ร้านน้องบิ้ว”ของฝากแม่กลอง
32. MK-5803032  โครงการบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการน้ำแข็งใส่ ร้านไอซ์กิโม
Comments