ปี 2558‎ > ‎

สาขาวิชาการบัญชี

โครงงานวิชาชีพระดับ ปวช.
1.AC-5803101 โครงการบริการทำบัญชีของกิจการห้องเช่า กรณีศึกษา: คุณชาตรี เต่าทอง
2.AC-5803102 โครงการบริการจัดทำบัญชีของกิจการ ร้านสปา กรณีศึกษา นางธัญวรัตน์ มณีรัตน์
3.AC=5803103 โครงการบริการจัดทำบัญชีของกิจการ ร้านลูกปูแฟชั่น & บิวตี้ กรณีศึกษ นางลูกปู  ศรีจินดา
4.AC-5803104 โครงการบริการจัดทำบัญชีของกิจการ ร้านน้องพลอย กรณีศึกษา นางสาวสายหยุด  สิพิยนาม
5.AC-5803105 โครงการบริการจัดทำบัญชีของกิจการ ร้านพลอยชมบูฐ์  กรณีศึกษา คุณอัจฉราภรณ์
6.AC-5803107 โครงการบริการจัดทำบัญชีของกิจการแฟรนไซส์ข้าวมันไก่ทอด+เฮงดีบะหมี่เกี๊ยว กรณีศึกษา  นางสาววิภาณี  กงพะลี
7.AC-5803108 โครงการบริการจัดทำบัญชีร้านถ่ายเอกสาร กรณีศึกษา นางสาวสุจิตา เริ่มน้อย
8.AC-5803109 โครงการบริการจัดทำบัญชีของกิจการร้านซ่อมรถ  กรณีศึกษา นายชนากร  กัยฉาย
9.AC-5803110 โครงการบริการจัดทำบัญชีของกิจการร้านเสริมสวย กรณีศึกษา นางลักษณา  ทรงงาม
10.AC-5803111 โครงการบริการจัดทำบัญชีของร้านซ่อมรถ กรณีศึกษา นางกรกมล  เบียชัญญา
11.AC-5803112 โครงการบริการจัดทำบัญชีของร้านเสริมสวย กรณีศึกษา คุณปัทาพร จรดร
12.AC-5803113 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจร้านประสิทธิ์กาแฟโบราณ กรณีศึกษา  คุณประสิทธิ์  อยู่ประพันธ์
13.AC-5803114 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจ ร้านปาริชาติ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น  
14.AC-5803115 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจ ห้องเช่าคุณสุภกฤกษ์ กรณีศึกษา  คุณสุภกฤกษ์  มีพันธ์
15.AC-5803116 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจ ซื้อขายสินค้า กรณีศึกษา คุณสายฝน  นามวงษา
16.AC-5803117 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจ บริการขายส่งหมู่  กรณีศึกษา คุณปราณี  ทองขาว
17.AC-5803118 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจร้านขายผลไม้  กรณีศึกษา  นางสมจิตร  ดวงชอุ่ม
18.AC-5803119 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจร้านกาแฟ  กรณีศึกษา  นายเด่นชัย  คำปาละ
19.AC-5803120 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจร้านกีต้าร์ Enjoy กรณีศึกษา  นางสาวไพรินทร์  หุ่นรำภู
20.AC-5803121 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต  กรณีศึกษา  นางสาวโสรุภา  เปี่ยมบุญ
21.AC-5803122 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจร้านเสริมสวย กรณีศึกษานางสาวใย  สิงคาร
22.AC-5803123 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจผลิตและจำหน่าย ร้านราชาไส้กรอกหมูขอนแก่น
23.AC-5803124 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจร้านขายยาหมอเส็ง กรณีศึกษา  นางอ้อย  ชาวอุบล
24.AC-5803125 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการร้านบ้านการ์ตูนกรณีศึกษา  นางสาวอิงอร  งามสมจิตร
25.AC-5803127 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจห้องเช่าจันทร์อินทร์ กรณีศึกษา  นายสัมพันธ์  จันทร์อินทร์ 
26.AC-5803128 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจร้านจำหน่ายอะไหร่รถจักรยานยนต์กรณีศึกษา  นายมาโนช  มาลมณ์พันธ์
27.AC-5803129 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิจร้านซ่อมรถยนต์  กรณี  นายราเซน  โฉมยงค์
28.AC-5803130 โครงการบริการจัดทำบัญชีของธุรกิเกษตรกรรมสวนกล้วยไม้กรณีศึกษา  นายอัมรินทร์ ภู่ด้วง

29.AC-5803131 โครงการบริการทำบัญชีของธุรกิจผลิตและจำหน่ายร้านต้มเครื่องในหมูกรรีศึกษา : นางอุดมศิลป์ สุขกลึง

30.AC-5803132 โครงการบริการทำบัญชีของธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานกรณีศึกษา :นางลำพรรณ แหวเมือง

31.AC-5803133 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีของธุรกิจเกษตรกรรมบ้านสวนมะนาวกรณีศึกษา :คุณจุรีย์กล่ำคลองตัน

32.AC-5803134 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีสมปองกล้วยไม้กรณีศึกษา :คุณสมปอง รอดคลองตัน

33.AC-5803135 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีร้านแอมมี่น้ำอ้อยกรณีศึกษา :คุณเข็มพรโพธิ์ศรี

34.AC-5803136 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีของร้าน Milk Station กรณีศึกษา :คุณกนิษฐา สิบหย่อม

35.AC-5803137 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีร้านเสริมสวย กรณีศึกษา :คุณอารยารัตนบัติ

36.AC-5803138 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีของธุรกิจบริการห้องเช่าตาผินกรณีศึกษา :คุณผิน นาคผา

37.AC-5803139 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีของธุรกิจเกษตรกรรมสวนดอกสร้อย กรณีศึกษา :คุณสร้อย ตาโหง

38.AC-5803140 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีของธุรกิจการการร้านป้าสาวของ กรณีศึกษา :คุณบุญธรรม ศรีจันทร์

39.AC-5803142 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีของธุรกิจร้านกาแฟโตรอนโต้คอน กรณีศึกษา :คุณพงษ์ศุกดิ์ศุภาจิราวุฒิ

40.AC-5803143 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีของร้าน T.steak house กรณีศึกษา :คุณธนัชพร สุทธิพงศ์เกียรติ

41.AC-5803144 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีของหอพักป้าไพเราะ กรณีศึกษา :คุณไพเราะ ติวาสนัส

42.AC-5803145 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีของธุรกิจเกษตรกรรม กรณีศึกษา :คุณสายฝน คุ้มคำ

43.AC-5803146 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีของธุรกิจขายเสื้อผ้า กรณีศึกษา :คุณถวิล ทิวันทา

44.AC-5803147 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีของธุรกิจร้านตัดผมชาย กรรีศึกษา :คุณสมชาย คงชัย

45.AC-5803148 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีของธุรกิจร้านขายเสื้อผ้า กรณีศึกษา :คุณกฤษณา ทองปาน

46.AC-5803149 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีธุรกิจรับซื้อกระดาษ กรณีศึกษา :คุณอติกาน ไตรศิริวัฒนา

47.AC-5803150 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีกิจการร้านตัดเสื้อผ้า กรณีศึกษา :นายโชคชัย สุขสาคร

48.AC-5803151 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีการร้านขายผัก กรณีศึกษา :นายหัสดิน พึ่งฤกษ์ดี

49.AC-5803152 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีกิจการร้านเครื่องล้างอัดฉีดหยอดเหรียญ กรณีศึกษา :นางสุวิมล จุ้ยจิตร

50.AC-5803153 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีกิจการร้านเครื่องสำอาง กรณีศึกษา :นางสาวนวธันโมกขะสมิต

51.AC-5803154 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีกิจการร้านผลไม้ กรณีศึกษา :นางสมัย ศิริรัตน์

52.AC-5803155 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีกิจการร้านขายไข่ กรณีศึกษา :นางกัญญา ล้อมอิ่ม

53.AC-5803156 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีกิจการห้องเช่า กรณีศึกษา :นายสุรชัย กังสาภิชาติ

54.AC-5803157 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีกิจการร้านหมูปิ้ง กรณีศึกษา :นางพานทอง สาผ่าว

55.AC-5803158 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีกิจการร้านเสริมสวย กรณีศึกษา :นางสาวอัมพร ตันจินดา

56.AC-5803159 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีกิจการร้านตัดผม กรณีศึกษา :นายเสกสรร จั่นวงศ์

57.AC-5803160 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีกิจการร้านเสริมสวยลมัย กรณีศึกษา :นางลมัย ดีพรม

58.AC-5803162 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีกิจการร้านซักรีด กรณีศึกษา :นางสายหยุด มังกร

59.AC-5803163 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีกิจการร้านตัดผม กรณีศึกษา :นายทศพล ภูผา

60.AC-5803164 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีกิจการร้านเสริมสวยป้าเล็ก กรณีศึกษา :นางจำเรียง โตมอญ

61.AC-5803165 โครงการบริการทำบัญชีของธุรกิจเพาะเลี้ยงไข่ กรณีศึกษา :คุณสำราญ บัวปลื้ม

62.AC-5803166 โครงการบริการทำบัญชีของธุรกิจร้านขายเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา :นายนภดล พรมโสภา

63.AC-5803167โครงการบริการทำบัญชีของธุรกิจซื้อมาขายไป กรณีศึกษา :คุณศุภรักษ์  ต่อเจริญ

64.AC-5803168 โครงการบริการทำบัญชีของธุรกิจร้านเสริมสวย กรณีศึกษา :คุณบัญสี คำสิงห์

65.AC-5803169 โครงการบริการทำบัญชีของธุรกิจเสริมสวย กรณีศึกษา :นางสาวพารี ปลื้มถนอม

66.AC-5803170 โครงการบริการทำบัญชีของธุรกิจสวนผัก กรณีศึกษา :คุณวันชัย น้อยคำ

67.AC-5803171 โครงการบริการทำบัญชีของธุรกิจร้านเสริมสวย กรณีศึกษา :คุณโสภา โสรัมย์

68.AC-5803172 โครงการบริการทำบัญชีของธุรกิจซักอบรีด กรณีศึกษา :นางสาวศุภลักษณ์ มีปาน

69.AC-5803173 โครงการบริการทำบัญชีของธุรกิจรีไซเคิ้ลถุงพลาสติก กรณีศึกษา :นางสาวสุขแสง ตาวงศ์

70.AC-5803174 โครงการบริการทำบัญชีของธุรกิจร้านซื้อขายแก๊ส กรณีศึกษา :คุณยาใจ ป้องศรี

71.AC-5803175 โครงการบริการทำบัญชีของธุรกิจให้เช่าห้องพัก กรณีศึกษา :นายปรีชา พุ่มจันทร์


โครงงานวิชาชีพระดับ ปวส.
1.AC-5803001 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express  ของธุรกิจซื้อมาขายไป  
                            กรณีศึกษา  ร้านแพปลา มนัส
2.AC-5803002 โครงการวิชาชีพทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจซื้อมาขายไป 
                            กรณีศึกษา ร้านยีนส์ยืด
3.AC-5803003 โครงการวิชาชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจบริการ 
                            กรณีศึกษา  ร้านโปรแชร์ออนไลน์
4.AC-5803006 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจเกษตรกรรม
5.AC-5803007 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจซื้อมาขายไป 
                            กรณีศึกษา ร้านสรรซีฟุ้ด
6.AC-5803009 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจซือมาขายไป ร้าน P&D
7.AC-5803010 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจซื้อมาขายไป 
                                กรณีศึกษา ร้านกัลยามิตร
8.AC-5803011 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจบริการ 
                              กรณีศึกษา  ร้านเสริมสวย คุณเทพี  บุญคง
9.AC-5803013 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจซือมาขายไป 
                                กรณีศึกษา ร้านทองจันทร์ผลไม้
10.AC-5803014 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของร้านขายหมวกแฟชั่น Lady & Lady
11.AC-5803015 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของร้านตัดผมเอี๊ก
12.AC-5803016 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของร้าน BB Coffee
13.AC-5803020 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจสวนกล้วยไม้คุณอัฐพงษ์  ชมโชค
14.AC-5803021 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของร้านกาแฟ คุณเพ็ญศรี  วิลาวรรณ
15.AC-5803022 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจร้านขายเสื้อผ้า Zentith Fashion
16.AC-5803024 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจร้านเสื้อผ้าแฟชั่นคุณสุรีรักษ์
17.AC-5803028 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจหอพักรุ่งโรจน์
18.AC-5803029 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจเกษตรกรรม 
                              กรณีศึกษา  สวนดอกรัก  นางจันทร  เกตุแก้ว
19.AC-5803030 โครงการวิชชีพบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจเกษตรกรรม 
                             กรณีศึกษา สวนดอกจำปี นางสำราญ  จิตใจซื้อธรรม

20.AC-5803031 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจบริการ

                            กรณีศึกษา :ร้านเสริมสวย น้องครีมบิวตี้ คุณวาทิณี ปิ่นทอง

21.AC-5803032 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจซื้อมาขายไป 

                            กรณีศึกษา :ร้านช่างเดชเฟอร์นิเจอร์ นายดำรงเดช คงแสงชัย

22.AC-5803034 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจบริการ

                            กรณีศึกษา :เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของคุณบัวเรียน สิทธิพรมมา

23.AC-5803035 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจซื้อมาขายไป

                            กรณีศึกษา :ร้านรองเท้าแฟชั่น นางสาวอโนมา กระสัน

24.AC-5803036 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจเกษตรกรรม

                            กรณีศึกษา :สวนดอกแค นายสมปอง เชียงเพี้ยน

25.AC-5803038 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจบริการ

                            กรณีศึกษา :ห้องเช่าของ คุณราตรี แช่มช้อย

26.AC-5803039 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจบริการ

                            กรณีศึกษา :ร้านเก๋อินเทอร์เน็ต คุณธนากร สอสิริกุล

27.AC-5803040 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจเกษตรกรรม

                            กรณีศึกษา :สวนดอกรัก นางหอม คำสอน

28.AC-5803041 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจบริการ

                            กรณีศึกษา :ร้านศรีเพชรอินเทอร์เน็ต นายพีรวิชญ์กุลยเกียรติ

29.AC-5803042 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจบริการ

                            กรณีศึกษา :ร้านตัดผมชาย ของนายสัมพันธ์ อิ่มศรี

30.AC-5803043 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจบริการ

                            กรณีศึกษา :ร้านเสริมสวย ของนางสาวอรทัย ทรงบรรพต

31.AC-5803044 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจร้านกาแฟ 

                            กรณีศึกษาร้าน Coffee คุณธัญญารัตน์ เขียวชม

32.AC-5803045 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจซื้อมาขายไป 

                        กรณีศึกษา คุณวินัย

33.AC-5803046 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจห้องเช่า 

                        กรณีศึกษาคุณเต็มดวง หริ่มหยิ่ง

34.AC-5803047 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจเกษตรกรรม 

                        กรณีศึกษาคุณคำเพ็ญ แสนโครต

35.AC-5803051 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจร้านเสริมสวย

                        กรณีศึกษาคุณธนพร สวัสดิ์รุ่ง

36.AC-5803052 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับครัวเรือน 

                        กรณีศึกษา :พนักงานของบริษัท เน้ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด

37.AC-5803053  โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจเกษตรแบบผสมผสาน 

                        กรณีศึกษาคุณธวัช ภู่ทอง

38.AC-5803054  โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจโรงกลึง

                        กรณีศึกษา :คุณประทีป โพธิ์อุดม

39.AC-5803055   โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับครัวเรือน 

                         กรณีศึกษา : พนักงานบริษัท ว่องไทย พริ้นติ้งพลาส จำกัด

40.AC-5803057 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับครัวเรือน 

                        กรณีศึกษา : พนักงานของบริษัท บรอนซ์สมิธ จำกัด

41.AC-5803058 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจห้องเช่า 

                        กรณีศึกษา : คุณกลอยใจ ประสาททอง

42.AC-5803059 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจร้านซักรีดและเย็บผ้า

                        กรณีศึกษา :นางบุญจันทร์ เพลียการุณ

43.AC-5803060 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจเกษตรกรรมสวนมะลิ

                        กรณีศึกษา :คุณสมหมาย สดงาม

44.AC-5803061 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจร้าน ป.ประดับยนต์  กรณีศึกษา:

45.AC-5803062โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจหมูกระทะ  

                        กรณีศึกษา:คุณชูศึกษา อุปมาอ่ำ

46.AC-5803063 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจประกันภัย  

                        กรณีศึกษา: คุณมาลี มาราว

47.AC-5803066 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจร้านเสริมสวย 

                        กรณีศึกษา : คุณไปรมา กุหลาบศรี

48.AC-5803067 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจร้านซัก-รีด  

                        กรณีศึกษา: คุณธนพร แสงอรุณ

49.AC-5803068 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจร้านกาแฟ Coffee &Cake  

                        กรณีศึกษา: นางสาวสุนทรี เอกมัย

50.AC-5803069 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจธุรกิจห้องเช่า  

                        กรณีศึกษา:คุณพัตยา พุมมาฑา

51.AC-5803070 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจร้านซักรีด  

                        กรณีศึกษา:นางสาวันดี ธนเลิศพันธ์

52.AC-5803071 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจสวนกล้วยไม้  

                        กรณีศึกษา:คุณเบ็ญมาศ โถค้า

53.AC-5803072 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจเสริมสวย  

                        กรณีศึกษา:คุณภิพิชญาภา เซอร์ลี่ย์

54.AC-5803073 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ของธุรกิจร้านเย็บผ้า  

                        กรณีศึกษา:คุณพรลภัสอันทระบุตร

55.AC-5803074 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ ของธุรกิจเกษตรกรรม 
                        กรณีศึกษา :สวนชวนชม นายวัชรินทร์ อินสำราญ

56.AC-5803076 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา:ร้านตัดผมชาย นายอุดร วิริยกองเกิด

57.AC-5803077 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธรกิจเกษตรกรรม

                        กรณีศึกษา: สวนผักกะเฉด นายมานพ อ้วนบำรุง

58.AC-5803078 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา :ห้องเช่า นางสาวไพบูรย์ มากกลิ่น

59.AC-5803079 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา :ห้องเช่า นางสาววิไลลักษณ์ เหลือสาคร

60.AC-5803080 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา:ห้องเช่า นางอรุณ นามลาบุตร

61.AC-5803081 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา :ร้านเสริมสวยนางสาว ทิวารัตน์ เสียงใส

62.AC-5803082 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา :ร้านซัก-อบรีด นางประไพ ฉิมบรรลง

63.AC-5803084 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา :ห้องเช่า นางสาวนันทพร เริ่มวานิชย์

64.AC-5803085 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา :ร้านเย็บผ้า นางสาวนัสนันท์งามศิริ

65.AC-5803086 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา :ร้านชุควิวาห์ คุณฐิติวัชรบูญญะ

66.AC-5803087 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                       กรณีศึกษา :ร้านเสริมสวย นางสาวพรเพชร กอเดช

67.AC-5803088โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจเกษตรกรรม

                        กรณีศึกษา : สวนชมพู่ นางราตรี ยิ้มถนอน

68.AC-5803089 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจเสริมสวย

                        กรณีศึกษา : ร้านเสริมสวย คุณนัฐณพร พรมสะอาด

69.AC-5803090 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา :ร้านตัดผมชาย นายพิชัย ไม้น่วม

70.AC-5803091 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา :ห้องเช่า คุณศุภวัตณ์ อยู่เมี่ยง

71.AC-5803092 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา :ร้านเสริมสวย ตองเก้าแฮร์ดีไซน์

72.AC-5803093 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา :ร้านกฤษฎา บาร์เบอร์ ห้องแต่งผมชาย

73.AC-5803094 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจเบเกอรี่

                        กรณีศึกษา :ร้าน Love เบเกอรี่ คุณสมพร นุยันรัมย์

74.AC-5803095 โครงการบริการทำบัญชีด้วยโปรแกรมประมวลผมคำของธุรกิจบริการ

                        กรณีศึกษา :ร้านสมบัติ-แสงดาว ซกรีด


Comments