ปี 2558‎ > ‎

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงานวิชาชีพระดับ ปวส.
1. IT-5803-0001 การสร้าง Application บนระบบปฎิบัติการ Android โดยใช้ภาษา JAVA เจ้าแห่งวิทยาศาสตร์ 
2. IT-5803-0002  การสร้าง Application ด้วยภาษา Java สื่อการเรียนรู้ Miracle of Photosshop
3. IT-5803-0003  การสร้าง Application บนระบบปฎิบัติการAndroid Teaching Cooking program
4. IT-5803-0004  การสร้าง Application สื่อการเรียนรู้การดูแลกล้วยไม้บนระบบปฏิบัติการ Android Orchid goodies program
5. IT-5803-0005 การสร้าง Application บนระบบปฎิบัติการAndroid Accessories of Cars
6. IT-5803-0006 การสร้าง Application บนระบบปฎิบัติการ Android โดยใช้ภาษา Java Design Text On Shirt
7. IT-5803-0007 การสร้าง Application บนระบบปฎิบัติการ Android โดยใช้ภาษา Java Fashion Beautiful
8. IT-5803-0008 Operating systems Android with Java language Rice  berries for health
9. IT-5803-0009 Operating systems Android with Java language paiboom products
11. IT-5803-0011 การสร้างระบบปฎิบัติการแอพพลิเคชั่นสายพันธุ์ข่าวน่ารู้ Rice Varieties
12. IT-5803-0012 การสร้างแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการแอนดอยBody Mass Index
13. IT-5803-0013 การสร้าง Application Andirod Asean World รอบรู้โลกอาเซียน
14. IT-5803-0015 การสร้าง Application บนระบบปฎิบัติการ Android Diamond and Sapphire
15. IT-5803-0016 การสร้าง Application บนระบบปฎิบัติการ Android Sound System
16. IT-5803-0017 การสร้าง Application สอนเทคนิคการเล่นกีต้า บนระบบปฎิบัติการ Andriod Guitar techic trining
17. IT-5803-0018 การสร้างApplication บนระบบปฏิบัติการ Android  สื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นFun Easy Japanese
18. IT-5803-0019 การสร้าง Application บนระบบปฎิบัติการAndroid Delicaous Bakery Program 
19. IT-5803-0020 การสร้าง Application บนระบบปฎิบัติการ Android Tree of fortune
20. IT-5803-0021 การสร้าง Application บนระบบปฎิบัติการ Android Sport Club
21. IT-5803-0022 การสร้าง Application บนระบบปฎิบัติการ Android Supplementarg food
22. IT-5803-0024 การสร้าง Application บนระบบปฏิบัติการAndroid สำนวนสุภาษิต คิดสนุก
23. IT-5803-0025 การสร้าง Application บนระบบปฎิบัติการโดยใช้ภาษาJava สื่อการเรียนรู้ Interesting feature of Dreamweaver
24. IT-5803-0028 การสร้าง Application บนระบบปฏิบัติการAndroid  Window 

Comments