Survival+ Argentijnse survivaltips.

De levens van vele Europeanen zijn en worden nu geraakt door de economische crisis. Het is een reali-
teit waar we inmiddels ook in Nederland mee moeten dealen. Maar oplossingen daarvoor zijn er er ook.
Daarvoor biedt de recente geschiedenis voldoende voorbeelden. Hoe gaan bijv. de Argentijnen er mee om?

Tussen 1999 en 2001 woedde in Argentinië een economische crisis die de levens van alle Argentijnen
ingrijpend en blijvend heeft verandert. De situatie daar is weer te zien in een aflevering van ‘Tegenlicht’
(VPRO:
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/Argentinie.html).

Ook deze link:
http://www.youtube.com/watch?v=rH6_i8zuffs  geeft een beeld van wat er toen in Argentinië
gebeurde. Overigens zijn deze beelden mild vergeleken met wat er nu in Griekenland aan de hand is.

Georgina Soccone, een van onze mede ‘Preppers’ is een Argentijnse die de economische crisis van
1999-2002 aan den lijve heeft ondervonden.

Tijdens de  informatiebijeenkomst Argentijnse survivaltips  verteld Georgina uit eigen ervaring wat
het is om te leven in een economische crisis.

Dit zijn de tips:

* Let op signalen waaruit blijkt dat de/jouw economie slechter wordt:

    Alles is goedkoper in het buitenland
    Hyportheken/rentes en huren worden niet meer betaald
    Tourisme loopt terug
    Economisch terrorisme (inflatie)

* 'Zorg dat jouw probleem het probleem van de bank wordt'

* 'Bedenk goed hoe crisisbestendig je beroep is en wat mogelijke alternatieven zijn'.    

* Zorg voor verschillende inkomsten. 

* Zorg dat je zo veel mogelijk vaardigheden hebt.

* Vertrouw op je eigen intuïtie en waarneming. Wees alert op mogelijk verontrustende signalen

* Vraag je af hoe belangrijk materiële welvaart voor je geluk is

* Schakels van gouden kettingen zijn een ideaal betaalmiddel in crisistijd

* Bedenk wat je zelf, in eigen beheer, kunt produceren en verkopen

* Besef dat de afzetmarkt voor minder kapitaalkrachtigen sterk zal toenemen

* De overheid zal in crisistijd niet in staat zijn de veiligheid te handhaven, zorg dat je je bezit op tijd veilig stelt

* Zorg dat jouw probleem het probleem van de bank wordt

* Open alvast een bankrekening in een ander land waar je de taal spreekt

* Wees niet bang dat je kinderen al vroeg hun eigen boontjes moeten doppen

* Wees alert op signalen die economische verandering aankondigen, breng je valuta of beleggingen op tijd in veiligheid

* Heb voldoende voedsel in huis dat als noodrantsoen of ruilmiddel kan dienen.

* Zorg dat je jezelf kunt verdedigen en je huis beveiligd is

* Zorg dat je een netwerk van vrienden en relaties hebt waar je in geval van nood op kunt terugvallen

* Probeer direct de nieuwe economische spelregels te doorgronden, het is een "new game"

* Heb genoeg cash in huis voor eten voor een paar maanden

* Bereid je erop voor dat alle publieke diensten zullen wegvallen

* Besef dat je zeker enkele maanden geen toegang tot tandarts of arts zult hebben

* De wisselkoersen zullen voortdurend fluctueren. Houd je regelmatig op de hoogte

* Koop een auto van een veel voorkomend merk. Liefst diesel. Zorg dat je zelf een band kunt verwisselen

* Bedenk hoe je met bedelaars zult omgaan. Geef nooit geld, alleen eten

* Klamp je niet vast aan oude zekerheden

* Bouw een netwerk om voedsel te produceren

* Wellness en persoonlijk welzijn wordt belangrijk

* Vrouwen krijgen een hogere status

Hier nog een link van een andere Argentijn met een update van de huidige situatie:

http://www.themodernsurvivalist.com/archives/1971 


Comments