Home‎ > ‎Delivrabile‎ > ‎

D2.1Caietul de sarcini


Caietul de sarcini constituie fundamentul pentru orice proiect. El ne furnizeaza de fapt un ghid despre ce avem de facut în cadrul proiectul la care vom avea de lucru. Pâna acum în majoritatea cazurilor studentii s-au confruntat cu probleme de design simple a caror rezolvare se rezuma la maxim câteva clase sau module. Cele mai frecvente probleme întâlnite pâna acum au fost cele de matematica,informatica sau fizica,etc. În cazul problemelor de matematica un mic „caiet de sarcini” era reprezentat de ceea ce se scrie înainte de a rezolva problema, adica ipoteza si concluzia. Daca însa problema pe care o avem de efectuat este una mai complicata atunci trebuie efectuat un adevarat caiet de sarcini. De exemplu daca trebuie organizata o excursie atunci este necesara realizarea unui caiet de sarcini. În viata de zi cu zi,conceptul de caiet de sarcini este utilizat frecvent . Daca guvernul doreste sa construiasca autostrada Timisoara-Budapesta, atunci va face un concurs la care firmele care vor dori sa construiasca aceasta autostrada vor participa prin caietul de sarcini. Practic vom avea de-a face cu un concurs al caietelor de sarcini.

Ce contine un caiet de sarcini ?
Continutul unui caiet de sarcini încearca sa raspunda la urmatorele întrebari :
a) Ce avem de facut în cadrul proiectului ?
b) Ce instrumente utilizam pentru a realiza proiectul nostru ?
c) Cum vom realiza proiectul propus ?
d) Care vor fi persoanele implicate în proiect si care vor fi rolurile si atributiile lor ?
e) Când vom termina proiectul si cum vom organiza în timp realizarea proeictului ?

În continuare vom expune pe rând rubricile pe care trebuie sa le contina un caiet de sarcini :
   1. Introducere
        1.1 Descrierea probelemei 
        1.2 Produse livrabile clientului 
        1.3 Termeni tehnici, definitii si acronime 
        1.4 Obiectivele Proiectului 
  2. Organizarea proiectului
  3. Gestiunea proiectului
  4. Tehnici de dezvoltare
  5. Calendar
  6. Functii
  7. Constrângeri non-functionale

În introducere vom scrie descrie întreg proiectul asa cum ni-l imaginam noi, cu cel mai mare lux de amanunte posibil. Prima rubrica din introducere este rezumatul care descrie în mod amanuntit problema sau tema proiectului nostru. De asemeni în rezumat vom explica în linii mari cum vom transpune în reealitate ceea ce dorim sa facem. A doua rubrica a introducerii prezinta produsele care vor fi rezultatul proiectului nostru. De exemplu : o autostrada, un produs software, un studiu,etc. Trebuiesc listate in cadrul sectiunii "1. Produse livrabile proiectului" toate livrabilele care sunt oferite clientului, inclusiv manulaul de utilizare, de insatalare, etc. A treia rubrica a caietului de sarcini este „Definitii si acronime”.Gânditi-va ca persoanele carora le veti prezenta caietul de sarcini nu sunt familiarizate cu tema pe care o veti aborda în caietul umneavoastra de sarcini si în rubrica „Definitii si Acronime” aveti posibilitatea si sansa de a le explica. Acesta este rolul acestei rubrici. A patra rubrica,prezinta obiectivele proiectului individual asa cum au fost ele enuntate in descrierea textuala a temei proiectului alaturi de o dezvoltare a fiecarui obiectiv in parte din punctul vostru de vedere : ce anume intentionati sa faceti pentru a atinge acel obiectiv, cum veti proceda, ce scopuri proprii aveti referitor la acel obiectiv, etc. ! ATENTIE : acest subcapitol nu are ca si scop principal explicarea modului de functionare al viitoarei aplicatii. El prezinta si o serie de obiective privind activitatea de cercetare si dezvoltare software care se va concretiza in acest proiect.

În cadrul capitolului dedicat organizarii proiectului se specifica : perioada în care intentionati sa lucrati la acest proiect ( deci trebuie stabilita în prealabil data la care veti finaliza proiectul ), filmul desfasurarii muncii la proeict,etc.Mai exact pentru fiecare saptamâna de lucru se vor specifica directiile de cercetare si rezultatul care va fi rodul acestei cercetari. Deci mai întâi trebuie stabilite directiile de cercetare,adica ce trebuie sa cunoastem mai exact referitor la proiectul aflat în lucru. O alta rubrica este destinata proceselor care se vor desfasura în cadrul proiectului. De exemplu în cadrul unui proiect de construire de autostrada niste procese posibile sunt : alegerea rutei optime, alegerea materialelor necesare de la diferiti furnizori posibili, alegerea tehnologiei de lucru, studiul constrângerilor care apar, propunerea rutei optime, alte prpuneri,etc .În linii mari procesele sunt de trei feluri :
- procese de optiune ( a alege ceva ...);
- procese de studiere a constrângerilor ( ce ne împiedica sa facem ca în celelalte cazuri; de exemplu o constrângere pentru o autostrada ar fi
descrisa de situatia în care autostrada va traversa o vale îngusta, si trebuie sa se limiteze la o largime de maxim 40 m);
- procesele „ propunere” în care ca urmare a proceselor optinue coroborate cu constrângerile specifice se va lua o decizie;

Mai departe trebuie realizata „ organizarea structurala”, adica împartirea sarcinilor. Ultima rubrica din acest capitol se refera la limitarile si interfata proiectului. Limitarile proiectului se refera la ceea ce depaseste proiectul în cauza în dificultate. De exemplu o limitare pentru construirea unei autostrazi poate fi un fluviu care trebuie traversat iar construirea unui pod ar creste substantial costul autostrazii. O alta limitare o reprezinta un munte care trebuie traversat. Aceste limitari vor schimba proiectul nostru, în cazul autostrazii deviind traseul astfel încât sa atingem obiectivul proiectului : legatura dintre Timisoara si Budapesta. Interfata proiectului se refera la interactiunea proiectului nostru cu alte proiecte. În cazul autostrazii avem interactiune cu sistemul GPS, sistemul de retele de alimentare cu apa, gaz, electricitate, telefonie,etc.

Gestiunea proiectului se refera la : obiectivele si prioritatile proiectului, dependentele si constrângerile, gestiunea riscului. Proiectul este în relatie de dependenta cu alte proiecte, respectiv sisteme. Gestiunea riscului va studia aspectele legate de slabiciunile proiectului,adica acolo unde nu scontati un rezultat bun.
Tehnicile utilizate in decursul proiectului se refera la tehnici de cercetare (rezumat, comparatie, eseu, studiu de fezabilitate, introspectie, etc), produse software utilizate pentru realizarea proiectului, documentatia proiectului,etc. Calendarul descrie ordonarea cronologica per persoana/sarcina de lucru/ Zi /Saptamâna / Luna, etc . Functiile proiectului se refera la ceea ce asteptam noi de la proiect în mod palpabil. Pentru o autostrada fuctia principala este de transport. Aici se specifica in amanunt cum va functiona aplicatia software. Puteti de asemeni efectua schite care sa puna in evidenta viziunea dumneavoastra de functionare a aplicatiei. Asadar la sectiunea Functii se vor enunta toate cerintele asupra sofwareul- ui care urmeaza sa fie realizat. 
Constrângerile functionale se refera la acele accidente care ar putea apare în timpul realizarii proiectului : neîntelegeri între membrii echipei de lucru, rezolvarea eventualelor conflicte, întârzierea aparitiei unor anumite materiale, documentatii, persoane,etc.

Pentru detalii suplimentare privind caietul de sarcini vezi :
[1] http://web.info.uvt.ro/~oaritoni/inginerie/index/curs.html (sectiunea Managementul si dezvoltarea proiectelor, curs de Managementul Proiectelor, slideurile 42-51)
[2] http://phortail.org/webntic/Cahier-des-charges-fonctionnel.html
[3] http://www.joliespages.com/pages/cahier1.php

http://www.cmcrossroads.com/bradapp/docs/sdd.html
Pentru exemple de caiete de sarcini vezi sectiunea de atasamente a acestei pagini (mai jos). 

ĉ
Ovidiu Aritoni,
Oct 6, 2010, 7:51 AM
ć
Ovidiu Aritoni,
Oct 8, 2010, 8:25 AM
ĉ
Ovidiu Aritoni,
Oct 6, 2010, 7:53 AM
ć
Ovidiu Aritoni,
Oct 8, 2010, 8:21 AM
Ċ
Ovidiu Aritoni,
Oct 6, 2010, 7:55 AM
Ċ
Ovidiu Aritoni,
Oct 8, 2010, 8:29 AM
Ċ
ikiosk.pdf
(174k)
Ovidiu Aritoni,
Oct 8, 2010, 8:32 AM
Comments