PROGRAMSKI PAKET ZA PROSTO KNJIGOVODSTVO

PREUZIMANJE PROGRAMA

 

DOWNLOAD:
Preuzmite program CSYSTEMS_help.exe i startujte ga.
Na desktopu ćete dobiti ikonu GLAVNI HELP:

 

kliknite na tu ikonu da startujete program eBook:
GLAVNI HELP PROGRAMA CSYSTEMS™
U dobijenom eBook sadržaju  aktivirajte naslov PROSTO KNJIGOVODSTVO: Knjiga Prihoda i Rashoda, osnovna sredstva, Kalkulacija cene, Nivelacija cene, Knjiga dnevnog pazara, Registar Kasa, KEPU knjiga, LDPU ugostitelja, Prijemni List Komisiona KR, Odjavni list komisiona KR1, Knjiga proizvoda, Knjiga plemenitih metala, Bilans uspeha, Knjiga paušalno oporezovanih KPO
Preuzmite poseban program PROSTOKNJIGOVODSTVO_help.exe i startujte ga u vašem računaru


Kompletan programski paket za vođenje prostog knjigovodstva proizvodnje, veleprodaje i maloprodaje u preduzetničkoj radnji po proizvodnim ili prodajnim objektima radnje kojih može biti više. Sadrži kompletan program za upravljanje zalihama u prodajnom objektu i sve ulazne, interne i izlazne fakture za prodajni objekat. Ima ugrađen registar artikala firme (centralni šifarnik artikala firme) i registar artikala u objektu, kao i  registar kupaca i dobavljača firme.

Ima ugrađen registar artikala repromaterijala i gotovih proizvoda za proizvodne radnje, kao i prijemnice materijala, izdatnice materijala u proizvodnju, prijemnice proizvoda i fakture proizvoda kupcima, i knjigu gotovih proizvoda.

Sve ulazne, interne i izlazne fakture objekta mogu se automatski kontirati i knjižiti u Robno knjigovodstvo, u Knjigu Prihoda i Rashoda firme, u analitiku kupaca i analitiku dobavljača, u PDV knjigu primljenih i izdatih računa i u KEPU knjigu.

Svaki dokument iz programa može se štampati na matričnom ili laserskom ili bilo kom drugom Windows printeru, kao i na PDF printeru čime se dobija PDF dokument koji se može slati meilom (Profaktura, Faktura, Popis zaliha, Popisna lista...)

Program za upravljanje zalihama ima operacije za prenos spiska artikala iz objekta u objekat, za prenos kompletnog stanja robnog knjigovodstva u sledeću poslovnu godinu ili za prenos samo završnog popisa zaliha u novu poslovnu godinu.

Sve navedene operacije su slobodne i na raspolaganju korisniku programa.


Posebne napomene:
  Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja  preduzetnika uređeni su odredbama čl.43. do 51. Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.Glasnik RS,br.24/01,80/02,135/04). Prema članu 43. Zakona, preduzetnici su dužni da vode knjige i u njima iskazuju poslovne promene na način određen Zakonom.   Poslovne knjige se vode ili po sistemu prostog knjigovodstva prema Zakonu o porezu na dohodak građana, ili pak po sistemu dvojnog knjigovodstva prema Zakonu o računovodstvu i reviziji (Sl.List SRJ,br.71/02). Ortačke radnje vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Preduzetnici paušalci dužni su da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu, obrazac KPO
Od 1. januara 2005. preduzetnici, nezavisno od toga da li su u sistemu PDV - da li su evidentirani kao obveznici PDV ili ne, moraju da vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva, a kako sami o tome odluče.

Zbog toga, ovaj programski paket sadrži sve referate - poslovne knjige koje su propisane navedenim Pravilnikom. Pored toga sadrži i posebne knjige i evidencije koje nisu propisane pravilnikom, ali bez kojih se u nekim situacijama ne može voditi poslovanje radnje ili druge preduzetničke firme: nivelacija cene, faktura-Račun kupcu za prodatu robu, knjiga dnevnog pazara, registar kupaca i dobavljača i računi kupaca i dobavljača, robno-materijalno knjigovodstvo sa praćenjem zaliha po šifri i nazivu artikla, obračun zarada, blagajna, evidencija virmana odnosno plaćanja i PDV evidencija odnosno knjiga primljenih i knjiga izdatih računa, programi za vezu sa fiskalnom registar kasom i programi za prenos podataka između računara na terenu i računara knjigovođe preko USB drajva i ostalo.
U zavisnosti od toga koju delatnost korisnik programa obavlja isporučuju mu se svi obavezni programi a samo oni posebni i dodatni programi koji su mu potrebni za obavljanje delatnosti, tako da kod korisnika ne dođe do zbrke zbog mnoštva nepotrebnih programa koji se prikazuju u meniju na ekranu a ne služe mu ničemu osim da zbunjuju. Programi za obračun zarade, blagajnu, PDV evidenciju i vezu sa kasom isporučuju se po posebnom zahtevu korisnika. Svaki od programa - referata ima ugrađeno uputstvo za rad u formi digitalne knjige ilustrovane slikama i urađene po principu "How To" (kako to nalakše i najbrže uraditi), a koja se dobija iz menija Help.


www.cobasystems.comComments