Program Praktyk Zawodowych
w Państwowych Wyższych
Szkołach Zawodowych


Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

II edycja projektu na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego