Welkom op de werkplek van de Programmaraad Creatieve Fabriek - Hazemeijer

Status januari 2011

De Creatieve Fabriek wil samen met de programmaraad en programmaprojectbureau 'CFactory' tot een jaarprogrammering komen die een aanvulling is en verbinding legt en stimulerend werkt op het huidige cultuur- en evenementenaanbod in Hengelo e.o.

Het CFactory festival heeft de mogelijkheden en grenzen van de Creatieve Fabriek verkend. Op basis daarvan heeft de programmaraad de mogelijkheid gekregen om nieuwe ingediende projecten en events te beoordelen. De programmaraad heeft een inhoudelijke functie inzake de jaarprogrammering Creatieve Fabriek en toetst in die hoedanigheid de ingediende programmavoorstellen, wijst programmabudgetten toe en adviseert daar waar nodig. Leden van de programmaraad zetten hun netwerk actief in bij het mede mogelijk maken van evenementen en het leggen van verbindingen die versterkend werken voor zowel hun eigen netwerk als het realiseren van de Creatieve Industrie op de Creatieve Fabriek op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau.

De CFactory werkgroep voert de projectleiding van de jaarprogrammering en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.

Status januari 2012

Opdrachtformuleringen

De programmaraad formuleert een aantal opdrachten voor de Studenten van Saxion Kunst en Techniek. In de bijlage een overzicht van deze formuleringen met daarbij horende uitwerking van de studenten.

Status januari 2013:

Programmaraad  CREATIEVE FABRIEK HENGELO

Doel
Het doel van de Programmaraad Creatieve Fabriek is het realiseren en mogelijk maken van evenementen en activiteiten die primair gericht zijn op het stimuleren en  in contact brengen van bedrijven, de creatieve sector en onderwijs.

Wat en hoe
Zeven projecten worden voorbereid voor 2013 e.v (zie ommezijde)
Het stimuleren van organisatoren /evenementen om naar de Creatieve Fabriek te komen door actief contact te leggen.
Het bevorderen van continuïteit van alle genoemde projecten, door contact te leggen met de provincie, gemeente, bedrijven, onderwijsinstellingen, de huurders van de Creatieve Fabriek.

Thema’s

de Creatieve Fabriek als aantrekkelijke locatie voor (nieuwe) ambachten en techniek;
de Creatieve Fabriek als parel aan de ketting van de Schatkamer van Industrieel Erfgoed, het verhaal van Stork;de Creatieve Fabriek als ontmoetingsplaats;
het bevorderen van (nieuwe) media (gebruik glasvezel), vooral door jongeren; 
het zichtbaar en aantrekkelijk maken van de Creatieve Fabriek (groen, landmark, routing, verlichting); het verbinden met buurt, hart van Zuid, binnenstad, regio, Duitsland. 


Leden van de Programmaraad

Robert Wiering (VPRO)
Henk Abels (Twents Bureau voor Toerisme)
Marieke van Asselt (Studenten & Ondernemerschap)
Terts Brinkhoff (Parade)
Irma Bruggeman (Creatieve Fabriek)
Edwin Dertien (Universiteit Twente)
Liesbeth Jansen (Westergasfabriek)
Hans Kok (Internationale betrekkingen)
Michiel Oude Weernink (Studenten & Ondernemerschap)


Resultaat
De Creatieve Fabriek stevig neerzetten als ‘home of the makers’.
Aantrekkelijke evenementen voor studenten, bedrijven, creatieven en publiek
Partners voor de toekomst
Een gezonde biotoop voor huidige en toekomstige huurders.
.
1 - Maker Faire (22,23,24 nov 2013)
De 2e Maker Faire in NL (zie makerfaire.com) maakt creatieve technologie uit Twente bekend en stimuleert belangstelling voor (nieuwe) ambachten en technologie.
Met o.a. UT Twente, 3D printing Company ,  Syntens, St. Fris, ROC, Tetum, Heim, Fablabs Enschede, Amersfoort, Kunstlab Deventer, Stichting Floris Hazemeijer

2 - 3D Print Event (Juni 2013)
Het bedrijfsleven komt contact met innovatieve 3d printtechnieken.
De Creatieve Fabriek op de kaart als innovatiecentrum (voor de Maker Faire).
Met o.a. 3D printing Company, Stichting Dertien, Schoeller Arca, UT Twente, Syntens, Rapid Manufacturing Centre, Polymer Science Park, IDC, Fablab Enschede e.a.  

3 - C-Day (3 oktober 2013)
De Creatieve sector in Twente verbinden met bedrijven om deze te helpen meer te innoveren, de concurrentiepositie te versterken en daardoor meer succesvol te zijn
Met o.a.  Jan Noltes (Regiobranding), Bas Wolters (S2M), Syntens/KvK,  St. Fris, Provincie Overijssel, Kennispark Twente

4 - Platform NIEUW TV Talent (FAT TV MAGAZINE)
Lab voor TV talent i.s.m. FAT en de VPRO om de belangstelling voor tv-maken onder jongeren te stimuleren. Ook samenwerking met Cultuurprofielscholen. 
Met o.a. FAT, Studenten Saxion, ROC Robert Wiering (VPRO, PR)

5 - Groener

Creatieve Fabriek wordt groener en lichter
Het terrein van de Creatieve Fabriek krijgt een groener aanzien. Aan de Tuindorpstraat wordt deze maand een grasveld ingezaaid en langs het spoor (bij gebouw A04) komt een groenstrook die wordt ingericht als verblijfsruimte voor huurders en bezoekers. Het groenplan is een initiatief van huurder Ellen Kuijper (De Houdingcoach) en wordt nu ontwikkeld en uitgevoerd door Hazemeijer Hengelo en huurder Incite Projects (Infrastructuur & Civiele Techniek).

‘We zijn vaker betrokken bij de revitalisering van bedrijventerreinen, maar het is heel bijzonder om nu met een terrein bezig te zijn waar we zelf zitten. Dat maakt onze betrokkenheid extra groot’, zegt directeur Albert Smit van Incite Projects. Op de parkeerplaats aan de achterzijde van het terrein (aan de kant van de Emmaweg) wordt momenteel een oprijlaan met bomen aangelegd. Verder is het de bedoeling dat de terreinverlichting wordt verbeterd en dat alle gebouwen stijlvol zullen worden aangelicht


Met o.a. Ellen Kuyper, Incite, Grasadvies, Brug naar werk, AOC, Kwekers, Gemeente Hengel    

6 - Industrieroute (Schatkamer van Hengelo)

https://picasaweb.google.com/111468930513386201280/IndustrierouteHengeloOverijssel?authuser=0&feat=directlink

Route langs industriële locaties met verhalen over oud en nieuw gebruik verbindt het centrum met de Creatieve Fabriek en ander bijzondere locaties
Met o.a. Twents Bureau voor Toerisme,  Floris Hazemeyer Stichting, Gemeente Hengelo, Hart van Zuid, St. Tuindorp Lansink, Historisch Museum en Heim i.s.m. Muvorom.  Bureau Hengelo, ROC/Saxion/TU Twente/TIO, Siemens, Stork, Akzo andere bedrijven op de route), NS

7 - Lichter
De Creatieve Fabriek, het staketsel van de Gieterij van het ROC van Twente worden aangelicht evenals de route tussen beide locaties. De torens worden gemarkeerd door licht, een deel van de Industrieroute wordt verlicht.
Met o.a. ROC (Theatertechniek

8 - 3 - Bridges (juli 2013)
Tijdens het evenement Bridges in Enschede wordt bijzonder werk uit de MCEsscher Foundation getoond evenals mathematische ruimtelijke werken van de beeldhouwer Koos Verhoeff. Er worden 2 lezingen georganiseerd rond kunst en wetenschap.
Met o.a. Jan Noltes, Universiteit Twente, 3D printing Company

9 – DCR
De Creatieve Fabriek is lid van het Dutch Creative Residency (DCR) Netwerk. In september vindt een bezoek aan de Creative Factory in Rotterdam plaats, i.s.m. Syntens en het Smart Creation Centre (Enschede). DCR is partner van de Erasmus Universiteit in een NWO-onderzoek naar de invloed van bedrijfsverzamelpanden op de ontwikkeling van (creatieve) bedrijven.


En Verder……
Het programma voor 2013 blijft in beweging. Mogelijk komt er nog ruimte voor nieuwe plannen. Met alle betrokkenen werken we verder aan een duurzaam programma, dat aansluit bij de DNA van de Creatieve Fabriek en van Hengelo.    Subpagina''s (1): Visie Creatieve Fabriek
ĉ
Irma Bruggeman,
10 apr. 2012 16:09
Comments