EDUCAR EN LA SALUT


L'Institut XXV Olimpíada és un centre de secundària que imparteix docència a alumnes d'ESO i de Batxillerat. L'objectiu, doncs, de l'Institut és l'ensenyament de l'alumnat en les edats compreses entre 1r d'ESO i 2n de Batxillerat.


Tot i això l'activitat quotidiana del centre fa que, a més d'impartir docència, s'hi estableixi una relació de convivència i, en aquesta relació, es produeix necessàriament un acompanyament de l'alumnat en el seu creixement acadèmic i, també físi. 
És per això que cal treballar transversalment els valors que permetin un creixement saludable com es fa en matèries que estudien el cos humà i hi treballen com les ciències de la naturalesa, l'educació física o l'anatomia aplicada.


Per tal de complementar el currículum de les matèries, l'institut opta per participar en programes de salut que aportin eines en pro del creixement global i sà de les persones que formen part de l'Institut.
Subpàgines (1): SALUT-ESCOLA al XXV