01. El programa

El Consorci d’Educació de Barcelona en col·laboració amb l’Acadèmia de Ciències de Nova York impulsa el Programa STEM BARCELONA, una iniciativa educativa extralectiva, d’àmbit no formal.

Es va iniciar el 2014 i ja ha arribat a més de 1.200 joves de 18 instituts diferents i hi han participat 146 doctorands. La valoració de l’experiència per part d’alumnes i doctorands ha estat sempre excel·lent.

Els seus objectius són:
  • Promoure els coneixements, les competències i les vocacions científiques entre els escolars.
  • Afavorir la igualtat d’oportunitats i contribuir a la reducció de l’abandonament escolar, posant l’accent en l’alumnat de condicions socioeconòmiques més desafavorides i a l’alumnat femení.
  • Millorar les competències socials, comunicatives i pedagògiques dels investigadors joves (estudiants de doctorat universitari), i despertar en ells l’interès per a l’educació.

El Programa STEM Barcelona aprofita el banc de recursos didàctics STEM de l’Acadèmia de Ciències de Nova York. STEM és l’acrònim de Science, Technology, Engineering and Maths. Es tracta de materials experimentals senzills, segurs i atractius. La seva implementació la realitzaran estudiants voluntaris de doctorat d’universitat. Aquests seran capacitats per la impartició dels recursos didàctics disponibles, en aspectes formatius, de dinàmiques de grup, etc. per tal que puguin exercir de mentors. 

A través dels centres educatius i/o entitats socials, s’organitzaran tallers per a alumnat en el marc d’activitats extralectives, en les quals participarà donant suport personal del propi centre (i/o AMPA) i del programa STEM Barcelona. Els mentors impartiran activitats dels mòduls didàctics disponibles amb els grups d’alumnat, amb una extensió d’una sessió setmanal durant un quadrimestre aproximadament. 

Aquesta és una iniciativa d’Aprenentatge-Servei (APS) que posa en contacte el món universitari, on la ciència és viva i es crea coneixement, amb els futurs científics en potència. L’objectiu és que els alumnes assimilin la curiositat i la inquietud pel coneixement a través del contacte amb els models propers que suposen els estudiants de doctorat.

En el vincle següent trobaràs un video explicatiu: http://bit.ly/2dpU2Gb