БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

ПИШЕТЕ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО ВИ ВЪЛНУВА И Е СВЪРЗАНО С АРМИЯТА - georgiev_vo@abv.bg

АКО НЕ СЪДЪРЖА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ОБИДНИ ФРАЗИ - ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНО.

ВЕЧЕ ИМАМ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОБНОВЯВАМ САЙТА, ТАКА ЧЕ ОЧАКВАЙТЕ НОВОСТИ.

 В този сайт може да се намери полезна информация за реда и условията за кандидатстване в Българската армия, вакантни длъжности, формуляри и други, както и информация за освобождаваните военнослужещи, т.е. да се намери полезна информация.
Сайтът е личен и е в допълнение на официалните. Публикуването не отразява личното ми мнение, а цели провокиране на вашето мислене.  За пълна информация следва да ги посетите.