ROK JANA CZOCHRALSKIEGO

2013   ROK  JANA CZOCHRALSKIEGO

Wojewódzki Konkursu Wiedzy o Janie Czochralskim "Życie i dzieło Jana Czochralskiego - wynalazcy z Kcyni"

Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, ul. Wyrzyska 12, 89-240 Kcynia, tel. 52 5893739,  e –mail spkcynia@wp.pl, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły - Michał Poczobutt.

Informacje o poszczególnych etapach, miejscu i czasie ich przepro­wa­dzenia zawarte są w Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Janie Czochralskim „Życie i dzieło Jana Czochralskiego – wynalazcy z Kcyni”.

Obsługę organizacyjną – współpracując  z Urzędem Miejskim w Kcyni  zapewnia Szkoła Podstawowa im. Jana Czoch­ralskiego w Kcyni.

regulamin

Uchwała Sejmu RP w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego

UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego

 

              W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Jana Czochralskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców współczesnej techniki, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki.
            Odkryta przez niego metoda otrzymywania monokryształów, nazwana od jego nazwiska metodą Czochralskiego, wyprzedziła o kilkadziesiąt lat swoją epokę i umożliwiła rozwój elektroniki. Dziś wszelkie urządzenia elektroniczne zawierają układy scalone, diody i inne elementy z monokrystalicznego krzemu, otrzymywanego właśnie metodą Czochralskiego.

              Wkład polskiego uczonego prof. Jana Czochralskiego w dziedzinę światowej nauki oraz techniki został doceniony przez uczonych świata, którzy zaczęli korzystać z jego najważniejszego wynalazku. Wynalazku bez którego trudno byłoby funkcjonować w XXI wieku.

               Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego.


 

MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Ewa Kopacz


SZCZEGÓŁOWE WYNIKI GŁOSOWANIA W SEJMIE

Wyniki indywidualne głosowania- w zakładce materiały do pobrania

Głosowanie nr 13 - posiedzenie 28.
Dnia 07-12-2012 godz. 09:36:39

Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu

Głosowało - 437  Za - 425  Przeciw - 0  Wstrzymało się - 12  Nie głosowało - 23   


Klub/KołoLiczba czł. Głosowało Za PrzeciwWstrzymało sięNie głosowało
PO206201201--5
PiS137127116-1110
RP434141--2
PSL282525--3
SLD252424--1
SP181716-11
niez.322--1