Catedra de  matematică

 - şeful comisiei :  prof. NEAGOE PETRIŞOR

 - membrii comisiei : 

1. prof. PRUTEANU SILVIA 

2. prof. NEAGOE NICOLETA

3. prof. ICHIM DUMITRU

4. prof. LUNGULESCU PETRE


Catedra de  fizică , chimie, biologie

- şeful comisiei : prof. SINTION MARINELA,

membrii comisiei :

1. prof. SCHINTEIE MARIA

2. prof. POPA LUCIA,

3. prof. TABIRCA LUCIA,

4. prof. BENGA MIRELA,

5. prof. STROIA VALENTIN ,

6. prof. BĂLAN MARIOARA,

7. prof. ROŞIANU DORIANA