Catedra de Educație fizică şi sport

          - şeful comisiei : prof. VRÎNCEANU MANOLE

          - membrii comisiei : 1. prof. BĂLAN IONELA,

                                         2. prof. BOBOESCU RĂZVAN

                                         3. prof. MARŞAVELA GHEORGHE ILIE

                                          4. IZVERNARI ADRIAN