Comisiile funcţionale de lucru la nivelul
GRUP ŞCOLAR “MATHIAS HAMMER” ANINA
pentru anul şcolar 2012-2013:

1. Comisia pentru activităţi extracurriculare:

BURCAŞ VIORICA –  profesor (responsabil)

PLESTICI GABRIELA –învăţătoare (membru)

RUVA ANCUŢA VALENTINA – profesor (membru)

MARIN MARIAN - profesor (membru)

BOBOESCU DUMITRU - profesor (membru)

DRĂGILĂ ADRIANA - profesor (membru)


2. Responsabil de proiecte :

BURCAŞ VIORICA


3. Comisia de formare continuă şi dezvoltare profesională:

            BENGHIA FLORINA - profesor (responsabil)

PRAŢA SIMONA - profesor (membru)

            ANDRONESCU RAMONA - profesor (membru)

            EPURE VOISLAVA - profesor (membru)

            DRĂGILĂ ADRIANA - învăţătoare (membru)


4. Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă:

            BULGARU SORIN  - responsabil

            SINTION MARINELA - membru

            PETRULE ALEXANDRU –membru

            ROMAN VASILE – membru

BOBOESCU DUMITRU - profesor (membru)


5. Comisia PSI:

BOBOESCU DUMITRU - responsabil 

PETRULE ALEXANDRU - secretar     

BULGARU SORIN - profesor (membru)  

ROMAN VASILE - profesor (membru)  

RUSU ADRIANA- profesor (membru)

MARIN MARIAN - profesor (membru) 


6. Comisia pentru educaţie rutieră:

BĂLAN IONELA–responsabil

VRÎNCEANU MANOLE – profesor (membru)

BOBOESCU RĂZVAN – profesor (membru)

MARŞAVELA GHEORGHE ILIE – profesor (membru)

 
7. Comisia de disciplină şi pentru prevenirea si combaterea violenţei în mediul şcolar: 

ICHIM DUMITRU – responsabil

NEAGOE PETRIŞOR – profesor (membru)

NICOLA FLOARE – profesor (membru)

SCHINTEIE MARIA – profesor (membru)

GROLMUSZ GEORGETA – profesor (membru)

MOŢĂŢEANU IOAN – profesor (membru)


8. Comisia pentru educaţie civică europeană şi educaţie pentru cetăţenie democratică: 

MOŢĂŢEANU IOAN – responsabil

PRAŢA SIMONA – profesor (membru)

CIUMAN ELEONORA – membru

GROLMUSZ GEORGETA – membru

DEMETROVICI FLORENTINA – membru


9. Comisia pentru imaginea şcolii:

BURCAŞ VIORICA – responsabil

MICICOI DANIEL – membru

TĂBÎRCĂ LUCIA – membru

BOCEAN GABRIEL– membru

GHERMAN LEONARDO – membru


10. Purtător de cuvânt: 

Prof. BURCAŞ VIORICA


11. Comisia pentru coordonarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare:

Responsabilii de comisii metodice

Constituirea catedrelor şi comisiilor  metodice, la nivelul unităţii şcolare. 


12. CONSILIUL PENTRU CURRICULUM

BOBOESCU CORNEL-MIHAI  director  –  preşedinte

ANDRONESCU OVIDIU – director adjunct 

BURCAŞ VIORICA – Consilier pentru Proiecte şi Programe educative 

PUŞCĂ GABRIELA  şef Comisie metodică învăţători

BOBOESCU CLAUDIA – şef Comisie metodică Limba română                                             

BURCAS VIORICA – şef Comisie metodică limbi moderne

PRAŢA SIMONA – şef Comisie metodică Om şi societate

NEAGOE PETRIŞOR – şef Comisie metodică Matematică

SINTION MARINELA – şef Comisie metodică Fizică, chimie, biologie

HIRSCHVOGEL ALEXANDER – şef Comisie metodică Tehnologii

VRÎNCEANU MANOLE – şef Comisie metodică Educaţie fizică şi sport

RUSU ADRIANA  şef Comisie metodică Arte


 13. Comisia pentru verificarea documentelor şcolare (cataloage, condică de prezenţă), ritmicităţii notării, absenteismului:

BURCAŞ VIORICA – responsabil

GHERMAN LEONARDO – membru

MARIN MARIAN – membru


14. Comisia pentru protecţie civilă:

BULGARU SORIN - responsabil 

PETRULE ALEXANDRU - secretar     

ROMAN VASILE - membru  

RUSU ADRIANA- membru

CHIRVASE DANIELA - membru 


15. Comisia pentru orar:

            ANDRONESCU TUDOR OVIDIU  responsabil

            BOBOESCU CORNEL-MIHAI – membru

GHERMAN LEONARDO – membru

MARIN MARIAN  membru

16. Comisia pentru organizarea serviciului pe şcoală:

ICHIM DUMITRU

EPURE VOISLAVA

BOBOESCU DUMITRU

CHIRVASE DANIELA

ROMÂNU DANIELA

17. Comisia de selectare, casare, recepţie şi inventariere:

PLESTICI GABRIELA

SINTION MARINELA

NEAGOE NICOLETA

RUVA ANCUŢA

19. Comisia de investiţii și cheltuieli materiale:

ALEXANDRU NICOLETA

BULGARU SORIN


18. Comisia paritară

Se constituie la nevoie


19. Echipa de lucru pentru stabilirea atribuţiilor profesorilor de serviciu pe şcoală:
 

ICHIM DUMITRU

EPURE VOISLAVA

BOBOESCU DUMITRU

CHIRVASE DANIELA

ROMÂNU DANIELA


20. Echipa de lucru pentru stabilirea atribuţiilor elevilor de serviciu pe şcoală:
 

ICHIM DUMITRU

EPURE VOISLAVA

BOBOESCU DUMITRU

CHIRVASE DANIELA

ROMÂNU DANIELA


21. Echipa de lucru pentru stabilirea atribuţiilor elevilor de serviciu pe clasă:

Învăţătorii şi diriginţii:

ICHIM DUMITRU

EPURE VOISLAVA

BOBOESCU DUMITRU

CHIRVASE DANIELA

ROMÂNU DANIELA


22. Echipa de lucru pentru Regulamentul de Ordine Interioara (ROI):

BOBOESCU CORNEL-MIHAI

ANDRONESCU OVIDIU

BURCAŞ VIORICA 


23. Echipa de lucru pentru fişa postului – cadre didactice:

BOBOESCU CORNEL-MIHAI

ANDRONESCU OVIDIU

BURCAŞ VIORICA


24. Echipa de lucru pentru fişa de evaluare pentru calificativul anual:

BOBOESCU CORNEL-MIHAI

ANDRONESCU OVIDIU

BURCAŞ VIORICA


25. Comisia pentru Planul de acţiune al şcolii (PAS)
:

BOBOESCU CORNEL-MIHAI

TĂBÎRCĂ LUCIA

HIRSCHVOGEL ALEXANDER

CANALAŞ GEORGETA

FOCHT RAMONA

PRAŢA SIMONA


26. Comisia pentru monitorizarea examenelor naţionale
:

RUVA ANCUŢA VALENTINA

NEAGOE PETRIŞOR

HIRSCHVOGEL ALEXANDER

MICICOI DANIEL

27. Comisia pentru redactarea revistei şcolare:

BOBOESCU CORNEL-MIHAI

ANDRONESCU TUDOR OVIDIU

NICOLA FLOARE

BOCEAN GABRIEL


28. Comisia Orientare Şcolară şi Profesională (OSP):

MOŢĂŢEANU IOAN –responsabil

Diriginţii claselor care sunt la finalul unui ciclu de învăţământ:

29. Comisia pentru burse, „Bani de liceu”, „Euro 200”:
 

Responsabil : BOBOESCU CORNEL-MIHAI 

Învăţătorii + Diriginţii. 

30. Grup de lucru:

            Director: BOBOESCU CORNEL-MIHAI

            Director adjunct: ANDRONESCU TUDOR OVIDIU

            Coordonator de proiecte şi programe  BURCAŞ VIORICA

            Responsabil structură: GHERMAN LEONARDO

            Responsabil structură: MARIN MARIAN

            Secretar şef: POLK ANA MARIA

            Secretar: RUNCAN ANEMARIE

            Contabil şef: ALEXANDRU NICOLETA

Administrator: BULGARU SORIN