PRODUCINDO PLANTA

Este pretende ser un lugar de apoio ó blog "PRODUCINDO PLANTA" que editan os alumnos e alumnas do Ciclo Superior de Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos do IES de Arzúa (A Coruña).

Dende aquí xestionaranse os apuntes de clase, así como as prácticas a realizar e se publicarán os traballos que sobre estes temas vaian realizando os alumnos e alumnas