Werkgroep archiefonderzoek

In 2010 is een werkgroep voor onderzoek in het Gelders Archief van start gegaan. 

 
vendels 1749
 
Dit onderzoek is te omschrijven als een poging om een ‘historisch adresboek’ van Arnhem in de achttiende eeuw samen te stellen: wie woonde waar, wat was zijn of haar beroep, wat was de gezinssamenstelling. Als eerste zijn de zogenoemde haardstedenregisters uit het jaar 1749 aangevat (inventarisnummers 249-255 van het archief van de Staten van het Kwartier van Veluwe). De stad was in die tijd verdeeld in zes wijken (‘vendels’). Daarmee correspondeerden zes registers. De informatie daaruit werd door de werkgroep geordend in zes Excel-bestanden.

Klik op de naam van een vendel om het betreffende bestand te openen:

De gegevens zullen ook te raadplegen zijn op de site van het Gelders Archief. Aan de beschikbaarheid aldaar wordt nog gewerkt. Wij zullen op deze Prodessesite melden wanneer de gegevens op de Archiefsite beschikbaar zullen zijn en op welke manier belangstellenden ze kunnen raadplegen.
 
 
notariële akten
 
Sinds 2011 zijn leden van de werkgroep bezig om notariële akten uit de achttiende en de negentiende eeuw door te nemen en gegevens daaruit te verzamelen in een bestand dat kan worden gepubliceerd op deze site of op de site van het Gelders Archief. De akten kunnen een beeld geven van de huizenmarkt en de verhuisbewegingen in de achttiende en negentiende eeuw. De eerste resultaten zullen in de loop van 2011 en 2012 gepubliceerd worden.