Vragen over de Arnhemse geschiedenis

Dat de interesse in de geschiedenis van Arnhem leeft blijkt regelmatig uit de brieven, e-mails, en mondelinge vragen die bestuursleden en verenigingsleden van Prodesse Conamur ontvangen. Om de vragen beter te kunnen beantwoorden en de uitwisseling van kennis over de historie van Arnhem te vergroten, kunt u hier terecht met uw vragen. Stuur een e-mail naar prodesseconamur@gmail.com en u ziet uw vraag terug. We hopen u dan op een of andere wijze te kunnen steunen in uw onderzoek!
 
 
Foto's uit het Arnhemse verleden
In deze rubriek plaatsen we uw oude foto's of ansichtkaarten van plekken in Arnhem die niet bekend zijn. Dit kan desgewenst met merk om illegale reproductie tegen te gaan.
 
 
Wie kan helpen met......?
In deze rubriek kunnen oproepen om meer informatie of de vraag naar een gezochte afbeelding worden geplaatst.

15. Cornelis Wilhelmus Hullekes (1 juli 2015)

Mijn opa (Cornelis Wilhelmus Hullekes, geboren in 1915) heeft tijdens de oorlogsjaren in het verzet gezeten. Hij had een boek met coderingen. Ook had hij sleutels van toegang tot ondergrondse gangen in Arnhem om mensen te laten onderduiken. Middels fluiten communiceerde hij. Graag zoek ik meer informatie over deze periode en de locatie. Kunt u mij op weg helpen? Ik denk aan onderwerpen over verzet in Arnhem en omgeving Rheden. (In Rheden was een fietsenwinkel, waar hij ook ondergedoken zat. Mogelijk voor werkzaamheden in het verzet). 

Athalia Brander (brandera@msn.com)

14. Bibliotheek Nijhoffstraat


Bijgaande foto heb ik onlangs gemaakt in de Nijhoffstraat, niet ver van de hoek met St.Marten/de Wiltstraat. Twee mensen dat al lang in de buurt wonen, konden zich niet heugen dat daar ooit een bieb. is geweest en wisten er verder ook niets over te vertellen. Wie weet er meer van?
Jos Huver, huver@irq.org

13. Oude nummers Arnhem de Genoeglijkste gezocht (10 november 2014)

Ter completering van het archief is het bestuur van Prodesse op zoek naar de volgende nummers van Arnhem de Genoeglijkste:

Jrg 6Nr 1
Jrg 18Nr 2
Jrg 18Nr 3
Jrg 18Nr 4
Jrg 21Nr 4
Jrg 22Nr 1
Jrg 25Nr 3
 
Hebt u een van deze nummers en wilt u die afstaan, mail dan naar prodesseconamur@gmail.com. Bij voorbaat dank!

12. Rosorum (8 juli 2014)

Heeft uw vereniging misschien informatie over het gebied rond de witte villa aan de Amsterdamseweg “Rosorum” genaamd? Ik ben bestuurslid van de verenigingen van de volkstuinen die zich aan weerszijde van de villa bevinden. Wij vinden vaak porseleinen pijpensteeltjes en stukken van pijpenkopjes als wij in de tuinen aan het werk zijn en zijn benieuwd waarom die daar zoveel te vinden zijn. Bestaan er misschien nog foto’s uit vroeger tijden waarop te zien is wat de eerdere bestemming van het grondgebied rond “Rosorum “was? Het verhaal gaat dat er vroeger tabak verbouwd werd op de hellingen en er later een tuinderij gevestigd was. Wij maken sinds kort een nieuwsbrief voor alle leden van de vereniging en het zou erg leuk zijn als wij over de geschiedenis wat kunnen plaatsen. Ik hoor heel graag van u, Vriendelijke groet, Kees van Kampen, Rozenstraat 44, 6814 EG Arnhem, 
kees.van.kampen@hotmail.com.

11. Tehuis voor ongehuwde moeders (16 maart 2014)

Ik zoek het huisnr. in de Vossenstraat in Arnhem in het jaar 1915 van een tehuis voor ongehuwde moeders. Weet u dit misschien? Zo ja, wilt u dit dan aan mij doorgeven ? Bij voorbaat heel hartelijk dank. Groetend, Jan Ansems de Vries, Eiberhof 64,7772 GN Hardenberg (Ov.)

10. Schouw in stadhuis

In het kader van een breed onderzoek aangaande in-situ betegeling van het bedrijf Holland kom ik een foto tegen van de schouw in het oude stadhuis.
We spreken hier over april 1900. Is deze schouw nog intact en/of heeft u toevallig een detailfoto van de tegels. Het is in het kader van de research een bijzondere bijdrage. Ik dank u alvast hartelijk voor de aandacht die u hieraan wenst te besteden.

 
Vriendelijke groet, Peter Sprangers, secretaris Historische Kring Tolsteeg-Hoograven / Utrecht, 't Goylaan 77, 3525AA Utrecht, p/a Zeeltstraat 16, 
3525TG Utrecht, 030-2960814, info@hkth.nl

9. De Slag om Arnhem en evacuatie door de ogen van de Arnhemmers (14-2-2014)

Dit jaar is het in september niet alleen 70 jaar na de Slag om Arnhem, maar ook 70 jaar na de evacuatie van de stad en een groot deel van de Overbetuwe. Prodesse Conamur wil daarom dit jaar aan  de evacuatie van Arnhem (ondergesneeuwd in de jaarlijkse herdenkingen over de Slag om Arnhem doordat het pas op de 26e sept wordt herdacht) in september 2014 opnieuw aandacht schenken door middel van een tentoonstelling waarin niet zozeer het militaire verhaal, maar het civiele verhaal centraal komt te staan. Hoe beleefden de Arnhemmers en Betuwnaren deze periode? Er zijn wel wat dagboeken bekend in het archief, maar niet meer dan een dozijn op een inwoneraantal van ruim 90.000 in 1944 is nog steeds erg mager. Bovendien blijken de aanwezige dagboeken bij nadere bestudering veel nieuwe informatie te bevatten – bijvoorbeeld over het mislukte opblazen van de Rijnbrug op 17 september 1944. Zowel in Arnhem-Noord als Zuid werd in dagboeken genoteerd dat rond half acht en soms kwart voor acht burgers te horen kregen dat om 20.00 uur precies de brug zou springen. Dit is echter niet gebeurd zoals we weten, maar waarom niet?
Voor een te houden tentoonstelling eind september/begin oktober 2014 is Prodesse Conamur op zoek naar (digitale scans van) foto’s, documenten, dagboeken en verhalen over de de Slag om Arnhem en de evacuatieperiode. Op www.prodesse.nl houden wij u op de hoogte over de voorbereidingen van de tentoonstelling en kunt u oude foto’s bekijken.
Zend uw informatie naar Frank van Lunteren, fwvanlunteren@live.nl. 
Bezoek ook onze facebookpagina www.facebook.com/prodesse

8. 65 jaar Karel van Gelre op het Jansplein (14-2-2014)

Op zondag 13 april a.s. is het precies 65 jaar geleden dat op de Jansplaats het standbeeld van hertog Karel van Gelre door burgemeester Matser werd onthuld. De stenen Karel heeft een bewogen leven achter de rug en niets bleef hem bespaard. Ten behoeve van de biografie heb ik drie vragen over zijn ellendige lotgevallen:
    1. Vanaf 1949 werd hij gepest door Huissenaren die bij het standbeeld vernederende en provocerende teksten ophingen, of het standbeeld 'versierden' of inpakten. Wie kan mij helpen aan afbeeldingen van deze zogenaamde ludieke akties van de Huissenaren?
    2. De stenen Karel is diverse malen onthoofd. Door vandalen of zijn principiële tegenstanders? Wie kan mij inlichtingen verschaffen over deze onthoofdingen? Hoeveel keer en wanneer is dit gebeurd? Hoe vond herstel plaats?
    3. Het beeld is op de Jansplaats van plaats veranderd en heeft een nieuwe sokkel gekregen. Waarom en wanneer is dit gebeurd?
Informatie graag naar j.kuijs@let.ru.nl
 
7. Gruter en De Pley (12-1-2014)

Al een tijdje ben ik bezig met een onderzoek naar de Pley. In het archief liggen stukken van 1394 tot in de achttiende eeuw over de Pley. Ik vraag me af of iemand al eerder onderzoek heeft gedaan naar de ontwikkeling van de Pley en haar eigenaren en een bewoningsgeschiedenis. Hiermee hangt ook een onderzoekje samen naar de familie Gruter of Gruyter uit Arnhem. In Coulissen van de macht gaat dr. Verkerk in op het wedervaren van deze familie in de vijftiende eeuw. Is er over latere tijden ook iets geschreven over deze ministeriale familie?
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord, met vriendelijke groet, Frank Boekhorst. Email: fgjboekhorst@hotmail.com
 

6. Wilhelm Gerritsen (20-4-2013)
 
Mijn naam is Johan van Slooten en ik ben bezig met een onderzoek de Arnhemse schilder Wim (Wilhelm) Gerritsen, geboren in Arnhem in 1929 en gestorven in Rotterdam in 2007. Mijn vraag is of iemand nog levende verwanten kent van Wim Gerritsen. Ik zoek met name een zekere Eduard Gerritsen
Mijn email adres is: jjvanslooten@ziggo.nl
 

5. Joodse moeder en kind doodgeschoten in 1944 (20-4-2013)
 
Johan van Slooten is benieuwd naar  het lot van Joodse onderduikers in Arnhem en directe omgeving, die tijdens de evacuatie van 1944 plotseling tevoorschijn moesten komen en daardoor door de nazi's alsnog gepakt konden worden? Zijn er verhalen bekend van joodse onderduikers, eventueel afkomstig uit het buitenland, die alsnog opgepakt zijn of vermoord door de nazi's tijdens de evacuatie? Zijn alle slachtoffers, die tijdens de slag om Arnhem en de daaropvolgende evacuatie zijn gevallen, allemaal geïdentificeerd? Is daar een archief van? Ik ben vooral op zoek naar gegevens over een Joodse moeder met kind, die in 1944 (hoogstwaarschijnlijk bij de evacuatie van Arnhem in september) op de vlucht is doodgeschoten door de Duitse bezetter. Mijn email adres is: jjvanslooten@ziggo.nl
 
 
4. De Steenfabriek Malburgen
 

Steenfabriek Malburgen hoorde vroeger bij Huissen en er werkten veel Huissenaren op de Steenfabriek Malburgen. Op 8 December 1937 is begonnen met het spoor leggen, en in 1991 is de fabriek gesloten. Ik zelf heb er vanaf 1963 tot 1980 gewoond op de steenfabriek,en zelfs gewerkt de stenen op de juiste kleur en de hardheid te sorteren of op de tractor/heftruck gereden. Dat was leuk om te doen.

Ik heb er altijd met heel veel plezier gewoond en gewerkt, mijn vader Gerrit Braam werkte als steenfabriekarbeider en is helaas in 1985 overleden. Hij werkte van maandag tot en met zaterdag, het waren lange dagen. Het was in die tijd heel hard werken vooral in de winter, dat kan ik me nog goed herinneren vooral de kou.

Er valt veel over de steenfabriek te praten, daarom heb ik een website opgericht onder de naam http://steenfabriekmalburgen.nl dit is een weblog wat gericht is op de Steenfabriek Malburgen. Heb je zelf een verhaal of foto dan kan je deze delen op deze weblog of je kan mij mailen naar: geert.braam@steenfabriekmalburgen.nl.

 
 
3.Informatie over de Britse gewonde militair in de Bakkerstraat

Wie kan meer vertellen over de Britse gewonde militair die door vijf Arnhemse burgers van de Luchtbeschermingsdienst op 18 september 1944 door de Bakkerstraat werd vervoerd? Leon (Mielekamp) Gebbing, kleinzoon van Jan Mielekamp, wil graag met personen in contact komen die hem meer over deze soldaat kunnen vertellen. Zijn opa werd samen met de andere vier burgers (dokter Zwolle, gebroeders Smit en meneer Veldhuizen) doodgeschoten. Reacties graag naar l.gebbing@latrobe.edu.au of prodesseconamur@gmail.com 
 
 
2. Informatie over Catharina Cornelia (Corry) Huijsinga

In verband met een promotieonderzoek naar het leven en werk van de schrijfster Diet Kramer (1907-1965) is de Nederlandse letterkundige  Van der Veer op zoek naar informatie over Catharina Cornelia (Corry) Huijsinga, bij wie Diet Kramer in de jaren twintig lessen literatuur- en kunstgeschiedenis heeft gevolgd in Amsterdam. Corry Huijsinga had enige bekendheid als voordrachtskunstenares en schrijfster van toneelstukken en schetsen. Deels schreef zij die onder het pseudoniem Carla van Ommen. In het Letterkundig Museum zijn diverse manuscripten en typoscripten van haar aanwezig, doch persoonlijke informatie dan wel informatie over de cursussen die ze gaf, ontbreekt. Wel trof Van der Veer een aan haar geadresseerde enveloppe aan waaruit ik heb geconcludeerd dat ze ook in Oosterbeek heeft gewoond, waarschijnlijk tot ver na de oorlog. Op de website van het Gelders Archief vond ik dat ze zich op 2 april 1938 vanuit Wenen heeft gevestigd op de Utrechtseweg 317. Het mij bekende adres was Utrechtseweg 271, dus wellicht is ze een keer verhuisd. Ook was er een notitie dat ze in Hotel Hartenstein te Oosterbeek heeft gewoond. Heel graag zou ik ook in contact komen met mensen die haar hebben gekend. Reacties graag naar prodesseconamur@gmail.com 

 
1. Een foto van de tweede Rijnbrug
 
Een foto van de tweede Arnhemse Rijnbrug die in september 1944 werd verwoest? Ik zoek een foto van vóór 17 september 1944. Reacties graag naar fwvanlunteren@live.nl