Lid worden en donaties

Lidmaatschap

Het is aantrekkelijk om lid te worden van Prodesse.
Als lid ontvangt u 10 keer per jaar de digitale nieuwsbrief en 4 keer per jaar het Arnhems Historisch Tijdschrift. Bovendien kunt u mee met excursies en kunt u 7-8 keer per jaar gratis naar een lezing.
 
Het lidmaatschap kost € 25 per jaar voor een individu. Wilt u met uw hele gezin de activiteiten bezoeken dan betaalt u € 30 voor een gezinslidmaatschap. U krijgt als gezinsleden wel maar één tijdschrift en op één adres de nieuwsbrief.
Het lidmaatschap kan ingaan per 1 januari van het huidige of komende jaar. Opzeggingen dienen vóór 1 december te geschieden.
 
U kunt zich als lid aanmelden
via e-mail door een bericht te sturen aan wtam.verheggen@upcmail.nl  
of door een brief te sturen aan de ledenadministratie, t.a.v. dhr. W. Verheggen, Postbus 92, 6800 AB Arnhem 
Vermeld in beide gevallen uw naam (namen in geval van een gezinslidmaatschap), adres, telefoonnummer en e-mailadres. Geef ook aan wanneer u het lidmaatschap wilt laten ingaan en of u een gezinslidmaatschap wenst.
 
Donaties en giften, ANBI

Prodesse Conamur is met ingang van 1 januari 2013 door de Belastingdienst aangewezen als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Dit betekent dat u donaties en giften aan Prodesse Conamur als gift kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting (uiteraard mits voldaan is aan de andere voorwaarden (Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag; daarnaast mag u voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum).
Dat Prodesse Conamur is aangewezen als een culturele ANBI, betekent dat u de gift of donatie, wanneer u uw aftrekpost berekent, mag verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250
Ook behoeft Prodesse Conamur, door de aanwijzing als ANBI, geen erfbelasting of schenkingsbelasting te betalen vor erfenissen en legaten en voor schenkingen. 
.
Het RSINummer, waaronder wij bij de Belastingdienst bekend zijn, is 8157.18.238. 
Ons bankrekeningnummer is NL61 INGB 0000 8844 35 t.n.v. Prodesse Conamur te Arnhem.

Ter nadere informatie vindt u hier het jaarverslag, de balans + toelichting van 2012, alsmede het jaarverslag en de balans en jaarrekening van 2013.